Jaargang 37 - Nummer 2,  2002 - 2003

Afschaffing vrijheid van onderwijs door segregatie?

Door Gerda Huizing

Art. 23 van de Grondwet garandeert vrijheid van onderwijs. Een belangrijk onderdeel van dit grondrecht is de vrijheid van richting voor bijzondere scholen. In dit artikel zal ik eerst uitleggen wat onder de vrijheid van richting moet worden verstaan. De laatste jaren lijkt art. 23 GW echter een belemmering te vormen voor een goede integratie van allochtone leerlingen. Een aantal politici bepleit daarom voor wijziging van het grondwetsartikel. De Onderwijsraad heeft onder andere over dit onderwerp in juli 2002 een advies gegeven. De raad ziet echter geen aanleiding om art 23 GW te wijzigen. Wel noemt de raad een aantal instrumenten om de problemen rond het artikel op te lossen.


Klik hier om het gehele artikel te lezen.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.