Het bestuur van de Stichting Terecht Gesteld 2015-2016 wordt gevormd door de volgende personen:

Jordy KarperienĀ (Voorzitter)
voorzitter@terechtgesteld.nl

Willem Beerda (Penningmeester)
penningmeester@terechtgesteld.nl

Ellen de Vries (Secretaris)
secretaris@terechtgesteld.nl