• Interview: Frank de Grave

  Door Hans Scholtens Mr. F.H.G. de Grae is vooral bekend als de opvolger van Robin Linschoten, de opstapte vanwege een vertrouwenscrisis in de Tweede Kamer. Sinds 1996 is hij aldus werkzaam als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wat velen niet weten, is dat De Grave’s studieverleden zich op onze faculteit afspeelde. In de jaren ’70 studeerde hij rechten aan…

 • De Flora- en faunawet: een kritische noot

  Door Freerk Volders Binnen niet al te lange tijd zal waarschijnlijk de Flora- en faunawet ingevoerd worden. Deze wet zal in de plaats treden van de Vogelwet 1936, de Jachtwet, de Nuttige Dierenwet 1914 en de Wet bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten. Een van de redenen voor de vervanging van deze wetten is, dat de wetgever van mening is dat,…

 • Scriptie: Hoera, een video….Geweldig!

  Een kind van 13 jaar komt verdwaasd thuis vam eem avondje video kijken met vriendjes. Hij heeft onder meer een film gezien, waarin het doden en sterven van mensen het hoofdthema betrof, genaamd “Faces of Death”. De ouders hebben de kinderen geen toestemming gegeven de film te huren. De videotheekhouder acht zich niet verantwoordelijk. Ouders moeten maar opletten wat hun…

 • Scheidingsbemiddeling, een betere manier van scheiden?

  Bemiddeling is de laatste tijd erg in opkomst. Veel juridische problemen worden tegenwoordig door bemiddeling opgelost, denk hierbij bijvoorbeeld aan arbeids- en huurconflicten. Maar ook in het echtscheidingsrecht is er ruimte voor bemiddeling. Wat is scheidingsbemiddeling en hoe werkt het in de praktijk? Mede aan de hand van een interview met advocaat-scheidingsbemiddelaar mevrouw mr. F.C. Dietiker probeer ik dit uiteen…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.