• Dot.commentaar uit vermogensrechtelijk perspectief

    Door Paul de Vreis Tegenwoordig word je als bedrijf meewarig aangekeken als je niet beschikt over een website. Een groot aantal bedrijven profileert zich zelfs alleen maar op het Internet. Om je website op het Internet te zetten heb je een domeinnaam nodig. Het liefst is dat een domeinnaam die overeenkomt met de naam van het bedrijf of een domeinnaam die overeenkomt met een veel gebruikt woord. De domeinnaam is daarom niet alleen een technisch snufje, maar is ook een commercieel aantrekkelijk onderscheidingsmiddel. Omdat er per lettercombinatie maar één domeinnaam te claimen is binnen bijvoorbeeld het nl-domein of het com-domein is er een zekere schaarste aan mooie en goedklinkende domeinnamen.…

  • Afschaffing vrijheid van onderwijs door segregatie?

    Door Gerda Huizing Art. 23 van de Grondwet garandeert vrijheid van onderwijs. Een belangrijk onderdeel van dit grondrecht is de vrijheid van richting voor bijzondere scholen. In dit artikel zal ik eerst uitleggen wat onder de vrijheid van richting moet worden verstaan. De laatste jaren lijkt art. 23 GW echter een belemmering te vormen voor een goede integratie van allochtone leerlingen. Een aantal politici bepleit daarom voor wijziging van het grondwetsartikel. De Onderwijsraad heeft onder andere over dit onderwerp in juli 2002 een advies gegeven. De raad ziet echter geen aanleiding om art 23 GW te wijzigen. Wel noemt de raad een aantal instrumenten om de problemen rond het artikel…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.