Online piraterij: illegaal downloaden

Jaargang 39 - Nummer 2 2004 - 2005

Iedereen kan tegenwoordig elk denkbaar muzieknummer van internet downloaden. Feit is echter dat de muziek auteursrechtelijk is beschermd. Dat laatste is iets waar de gewone consument tegenwoordig nauwelijks bij stilstaat. Voor de meeste mensen is downloaden tegenwoordig een populair middel om gemakkelijk en goedkoop aan audio en video te komen.
Downloaden werd altijd gedoogd, totdat op 25 juni jl. een nieuw vonnis is gewezen door de Haagse rechter die daar anders overdenkt. Maar wat is nu het probleem van het downloaden van een liedje?

Continue Reading

Valt aandelenlease onder het toestemmingsvereiste van art.1:88 BW?

Jaargang 39 - Nummer 2 2004 - 2005

Door Halbert Huitema In een periode dat het erg goed ging met de economie, werden mensen door banken verleid om een aandelenlease-overeenkomst aan te gaan. Met geleend geld konden mensen aandelen kopen die de bank voor ze vasthield. Het was de bedoeling dat de aandelen over een tijdsperiode in waarde zouden stijgen, waardoor deelnemers in …

Continue Reading