• Wetsvoorstel 28867, waar wachten we op?

  Wie nu in het huwelijksbootje stapt, trouwt in gemeenschap van goederen, tenzij anders overeen wordt gekomen bij huwelijkse voorwaarden. Als één van de partners een schenking of erfenis ontvangt dan deelt de partner voor 50% mee in de ontvangsten. Indien wetsvoorstel 28867 wordt ingevoerd zal dit veranderen. Dan zullen erfenissen en schenkingen gaan behoren tot het privé vermogen van de echtgenoot. Na geruime tijd op de plank gelegen te hebben lijkt het wetsvoorstel nu toch eindelijk doorgevoerd te gaan worden. maar wat houdt het wetsvoorstel precies in? En de belangrijkste vraag is eigenlijk of de modale burger bij de invoering gebaat is?

 • Olieprijzen; is er een plafond?

  Vorig jaar had ik nog een auto, een simpel Peugeotje 205, een dieselmotor op advies van mijn oude buurjongen. Hij had al jaren in deze ijzersterke autootjes rondgereden. Een diesel was onverwoestbaar en daarbij lekker goedkoop. Ik tankte bij aanschaf in mei 2007 voor 93 eurocent per liter. Bij verkoop in oktober was dat 1,12 euro bij dezelfde benzinepomp. Het lijkt een redelijk onschuldige prijsstijging, maar feitelijk heb je het over een inflatie van meer dan 20% in vijf maanden tijd. Ten tijde van het schrijven van dit artikel is de landelijke adviesprijs voor een liter diesel 1,48 euro (28 mei 2008).  In een jaar tijd betekent dit een prijsstijging…

 • Alternatieve geneeskunde: Wat vindt Nederland en wat vinden rechters?

  Er is een hevige maatschappelijke discussie gaande met betrekking tot alternatieve genezers. Moeten deze aangepakt worden als er wat mis gaat? Of juist niet? Hebben ze een zorgplicht? Of gaat het zelfbeschikkingsrecht van een patiënt voor? Op 20 augustus 2001 overlijdt Sylvia Millecam aan de gevolgen van onbehandelde borstkanker. De Vereniging tegen de Kwakzalverij en Stichting Skepsis waren het niet eens met de beslissing van het Openbaar Ministerie om de alternatieve genezers bij wie Millecam onder behandeling was, niet te vervolgen. De vereniging en de stichting begonnen een procedure tegen het OM, en niet zonder resultaat: op 9 april j.l. besloot het Hof in Amsterdam dat er alsnog een onderzoek…

 • De Nederlandse rechtsstaat; een kwestie van vertrouwen

  Recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (hierna: SCP) heeft uigewezen dat 61 procent van de Nederlandse bevolking van vijftien jaar en ouder vertrouwen heeft in justitie en het nationale rechtssysteem. Hiermee staat Nederland op de vierde plek van alle EU-lidstaten. Wanneer bij verkiezingen iemand 61 procent van de stemmen behaalt, dan heeft diegene de verkiezingen glansrijk gewonnen; wordt bij een tentamen door 61 procent van de studenten een voldoende gehaald, dan wordt geconcludeerd dat het tentamen goed is gemaakt. Dat 61 procent van de bevolking vertrouwen heeft in het rechssysteem is mooi. Het spreekt mijns inziens echter vanzelf dat de rechtsstaat niet op haar lauweren mag gaan rusten, maar…

 • De tilnorm: een gewichtige grens?

  In april van dit jaar kreeg het woord ’tilnorm (of tilgrens)’, dat al enige tijd in onze taal circuleerde, arbeidsrechtelijk handen en voeten. De Hoge Raad heeft namelijk beslist dat werkgevers hun personeel niet meer dan 23 kilo handmatig mogen laten tillen. De maatregel is bedoeld om beroepsziekten tengevolge van fysieke overbelasting tegen te gaan. Met deze uitspraak stelt de Hoge Raad vast dat er wel degelijk een gezondheidskundige, wetenschappelijk verantwoorde tilnorm bestaat. Het gewicht dat mensen thuis maximaal mogen optillen – kind, echtgenote of koelkast – wordt (voorlopig) niet bij wet geregeld. De bal kwam bijna tien jaar geleden aan het rollen. Een medewerker in een restaurant werd gevraagd…

 • Het Weens Koopverdrag

  Nederland is van oudsher een handelsnatie. Al sinds de VOC reizen Nederlanders de wereld over om handel te drijven. In de jaren tachtig besloten de Verenigde Naties een nieuw, uniform, Verdrag in het leven te roepen dat een vangnetfunctie vervult voor de internationale handelskoopcontracten. In dit artikel zal ik dit, voor Nederland belangrijke, Weens Koopverdrag (WKV) in grote lijnen schetsen. Daarbij zal in ieder geval aandacht besteed worden aan de vraag op welke type contracten het verdrag van toepassing is. Ook zal ik kort ingaan op de vraag wanneer het risico ingevolge het WKV op de koper over gaat. De officiële benaming voor het Weens Koopverdrag (WKV) is de United…

 • Combinatie van religie en recht: de sharia

  Op 2 november 2004 schoot de Nederlandse moslimextremist Mohammed Bouyeri Theo van Gogh dood. Tijdens de rechtszitting verklaarde hij dat hij niet uit haat gehandeld had, maar omdat zijn geloof hem dat bevolen had: “Ik heb me laten leiden door de wet die mij opdraagt om iedereen die Allah en de profeet beledigt zijn kop eraf te hakken.” (soera 8, aya 12 “Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: ‘Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.’”) Bouyeri erkent de Nederlandse rechtspraak niet omdat deze in strijd zou zijn met…

 • De uitleg van huwelijkse voorwaarden

  Voor veel mensen liggen het maken en de inhoud van huwelijkse voorwaarden ver van hun bed en klinken huwelijkse voorwaarden zelfs vaak bijzonder negatief in de oren. Huwelijkse voorwaarden zien ten slotte op afwikkeling van de boedel na echtscheiding of na beëindiging van het huwelijk door het overlijden van een der partners. In dit volgende stuk zal ik ingaan op de uitleg van huwelijkse voorwaarden. Moeten de voorwaarden restrictief worden uitgelegd of zijn deze vatbaar voor wijzigingen door de rechter op grond van wijziging van omstandigheden of omdat de redelijkheid en billijkheid de rechter doet beslissen de huwelijkse voorwaarden anders uit te leggen? Terminologie en wetgeving Stelt men geen huwelijkse…

 • Verlenging van de omstreden Uruzgan missie… wie beslist dat eigenlijk?

  “Oké, het zit zo, zei de jonge Nederlandse legerkapitein die ik korte tijd later off the record mocht ondervragen. ‘We komen op patrouille in een klein dorpje. We zien een boel volk op de been en denken: goede zaak, men voelt zich kennelijk veilig genoeg om buiten te zijn. We komen dichterbij en zien wat er gaande is: ze zijn een vrouw aan het stenigen. Wij zien die vrouw, die vrouw ziet ons. We doen navraag en ze blijkt te worden beschuldigd van overspel. De mensen in dat gehucht zijn onze bondgenoten, die vrouw heeft een proces gehad dat daar geldt als eerlijk, en als wij onze culturele normen daar…

 • Het Ontslagrecht

  Nieuw ontslagrecht? De afgelopen maanden is er veel te doen geweest over nieuw op te zetten ontslagrecht. Onze minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer J.P.H. Donner, heeft daarvoor een nieuwe regeling willen voorstellen. Doel van de nieuwe regeling is het vergroten van de werkgelegenheid. VNO-NCW (de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland), MKB Nederland en LTO Nederland hebben zich bereid verklaard 200.000 arbeidsplaatsen (extra) te creëren als het ontslagrecht wordt versoepeld. De regeringspartijen zochten al bij het opstellen van het regeerakkoord de oplossing van het werkloosheidsprobleem bij de sociale partners. Zij wilden iedereen ‘een eerlijke kans op werk bieden’ Hier, meenden de regeringsfracties, lag ‘een opgave voor kabinet en sociale…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.