Wetsvoorstel 28867, waar wachten we op?

Jaargang 41 - Nummer 4 2007 - 2008

Wie nu in het huwelijksbootje stapt, trouwt in gemeenschap van goederen, tenzij anders overeen wordt gekomen bij huwelijkse voorwaarden. Als één van de partners een schenking of erfenis ontvangt dan deelt de partner voor 50% mee in de ontvangsten. Indien wetsvoorstel 28867 wordt ingevoerd zal dit veranderen. Dan zullen erfenissen en schenkingen gaan behoren tot het privé vermogen van de echtgenoot. Na geruime tijd op de plank gelegen te hebben lijkt het wetsvoorstel nu toch eindelijk doorgevoerd te gaan worden. maar wat houdt het wetsvoorstel precies in? En de belangrijkste vraag is eigenlijk of de modale burger bij de invoering gebaat is?

Continue Reading

Alternatieve geneeskunde: Wat vindt Nederland en wat vinden rechters?

Jaargang 41 - Nummer 4 2007 - 2008

Er is een hevige maatschappelijke discussie gaande met betrekking tot alternatieve genezers. Moeten deze aangepakt worden als er wat mis gaat? Of juist niet? Hebben ze een zorgplicht? Of gaat het zelfbeschikkingsrecht van een patiënt voor? Op 20 augustus 2001 overlijdt Sylvia Millecam aan de gevolgen van onbehandelde borstkanker. De Vereniging tegen de Kwakzalverij en …

Continue Reading

De Nederlandse rechtsstaat; een kwestie van vertrouwen

Jaargang 41 - Nummer 1 2007 - 2008

Recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (hierna: SCP) heeft uigewezen dat 61 procent van de Nederlandse bevolking van vijftien jaar en ouder vertrouwen heeft in justitie en het nationale rechtssysteem. Hiermee staat Nederland op de vierde plek van alle EU-lidstaten. Wanneer bij verkiezingen iemand 61 procent van de stemmen behaalt, dan heeft diegene de …

Continue Reading