• De Nederlandse rechtsstaat; een kwestie van vertrouwen

  Recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (hierna: SCP) heeft uigewezen dat 61 procent van de Nederlandse bevolking van vijftien jaar en ouder vertrouwen heeft in justitie en het nationale rechtssysteem. Hiermee staat Nederland op de vierde plek van alle EU-lidstaten. Wanneer bij verkiezingen iemand 61 procent van de stemmen behaalt, dan heeft diegene de verkiezingen glansrijk gewonnen; wordt bij een tentamen door 61 procent van de studenten een voldoende gehaald, dan wordt geconcludeerd dat het tentamen goed is gemaakt. Dat 61 procent van de bevolking vertrouwen heeft in het rechssysteem is mooi. Het spreekt mijns inziens echter vanzelf dat de rechtsstaat niet op haar lauweren mag gaan rusten, maar…

 • De tilnorm: een gewichtige grens?

  In april van dit jaar kreeg het woord ’tilnorm (of tilgrens)’, dat al enige tijd in onze taal circuleerde, arbeidsrechtelijk handen en voeten. De Hoge Raad heeft namelijk beslist dat werkgevers hun personeel niet meer dan 23 kilo handmatig mogen laten tillen. De maatregel is bedoeld om beroepsziekten tengevolge van fysieke overbelasting tegen te gaan. Met deze uitspraak stelt de Hoge Raad vast dat er wel degelijk een gezondheidskundige, wetenschappelijk verantwoorde tilnorm bestaat. Het gewicht dat mensen thuis maximaal mogen optillen – kind, echtgenote of koelkast – wordt (voorlopig) niet bij wet geregeld. De bal kwam bijna tien jaar geleden aan het rollen. Een medewerker in een restaurant werd gevraagd…

 • Het Weens Koopverdrag

  Nederland is van oudsher een handelsnatie. Al sinds de VOC reizen Nederlanders de wereld over om handel te drijven. In de jaren tachtig besloten de Verenigde Naties een nieuw, uniform, Verdrag in het leven te roepen dat een vangnetfunctie vervult voor de internationale handelskoopcontracten. In dit artikel zal ik dit, voor Nederland belangrijke, Weens Koopverdrag (WKV) in grote lijnen schetsen. Daarbij zal in ieder geval aandacht besteed worden aan de vraag op welke type contracten het verdrag van toepassing is. Ook zal ik kort ingaan op de vraag wanneer het risico ingevolge het WKV op de koper over gaat. De officiële benaming voor het Weens Koopverdrag (WKV) is de United…

 • Combinatie van religie en recht: de sharia

  Op 2 november 2004 schoot de Nederlandse moslimextremist Mohammed Bouyeri Theo van Gogh dood. Tijdens de rechtszitting verklaarde hij dat hij niet uit haat gehandeld had, maar omdat zijn geloof hem dat bevolen had: “Ik heb me laten leiden door de wet die mij opdraagt om iedereen die Allah en de profeet beledigt zijn kop eraf te hakken.” (soera 8, aya 12 “Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: ‘Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.’”) Bouyeri erkent de Nederlandse rechtspraak niet omdat deze in strijd zou zijn met…

 • De uitleg van huwelijkse voorwaarden

  Voor veel mensen liggen het maken en de inhoud van huwelijkse voorwaarden ver van hun bed en klinken huwelijkse voorwaarden zelfs vaak bijzonder negatief in de oren. Huwelijkse voorwaarden zien ten slotte op afwikkeling van de boedel na echtscheiding of na beëindiging van het huwelijk door het overlijden van een der partners. In dit volgende stuk zal ik ingaan op de uitleg van huwelijkse voorwaarden. Moeten de voorwaarden restrictief worden uitgelegd of zijn deze vatbaar voor wijzigingen door de rechter op grond van wijziging van omstandigheden of omdat de redelijkheid en billijkheid de rechter doet beslissen de huwelijkse voorwaarden anders uit te leggen? Terminologie en wetgeving Stelt men geen huwelijkse…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.