A no no voor Kosovo?

Jaargang 41 - Nummer 2 2007 - 2008

Het vraagstuk Kosovo is momenteel een onderwerp van controversie en conflict. Hoe is het eigenlijk zover gekomen? Hieronder volgt een uiteenzetting van een van de belangrijkste internationale kwesties van het moment, waarover veel internationaal-rechtelijke instellingen zoals de Verenigde Naties en de Europese Unie zich gebogen hebben, teneinde een mogelijke oplossing te bewerkstelligen. Het cruciale begin …

Continue Reading

Leugendetector?! Liegen is niet strafbaar

Jaargang 41 - Nummer 2 2007 - 2008

In Nederland mag in strafzaken een leugendetector gebruikt worden. De uitslag hiervan mag echter niet gebruikt worden als “doorslaggevend bewijs”. De uitslag vormt slechts een aanwijzing voor de rechter. Het onderstaande artikel geeft inzicht in waarom in Nederland de uitslag van een leugendetectortest slechts een aanwijzing is voor de rechter. Eerst zal er worden ingegaan …

Continue Reading