• Probiotica in ons voedsel, hoe gezond is dat?!

    ‘24 Doden bij Nederlands wetenschappelijk onderzoek’.  De afgelopen periode kwam dit bericht veelvuldig naar voren in de media. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) doet al geruime tijd onderzoek naar de werking van probiotica op het remmen van een alvleesklierontsteking. In januari 2008 maakte zij bekend dat er 24 patiënten bij dit onderzoek zijn omgekomen. Volgens het ziekenhuis had een aantal van de overledenen waarschijnlijk nog geleefd als ze de probiotica niet toegediend hadden gekregen. Dit was voor velen een schokkend bericht en voor mij vormde het de aanleiding een artikel over probiotica te schrijven. Met dit artikel wil ik de lezer allereerst iets vertellen over probiotica, wat zijn probiotica…

  • Het beroepsgeheim van een arts in een strafrechtelijke procedure

    Soms heeft een arts of een andere hulpverlener informatie die als belangrijk strafechtelijk bewijs kan dienen. Maar mogen hulpverleners wegens hun beroepsgeheim wel getuigen in een strafprocedure? En als dit al mag, mogen ze dan alles wat ze weten vertellen? En wat is de consequentie als een arts handelt in strijd met de daarvoor geldende regels? In onderstaand artikel zal ik antwoord geven op bovenstaande vragen. Op grond van artikel 7:457 BW heeft een hulpverlener in de zin van de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst een beroepsgeheim en mag hij geen informatie over een patiënt aan derden verstrekken anders dan met toestemming van de patiënt zelf. De gedachte hierachter is dat mensen…

  • Verboden uiterste wilsbeschikkingen, waar moet de grens gelegd worden?

    Zoals iedereen wel eens heeft gelezen, gezien in films of wellicht zelf heeft ondervonden kunnen zich met uiterste wilsbeschikkingen nogal wat gevoelige situaties voordoen. Hele breuken binnen families ontstaan bij het verdelen van de nalatenschap of het uitleggen van de uiterste wilsbeschikking. Dat kan tot jaloezie, hebzucht en veel bijkomend verdriet leiden. Er zijn kaders nodig bij de uitleg van uiterste wilsbeschikkingen. De mogelijk beïnvloedbare persoon die de uiterste wilsbeschikking opstelt zal beschermd moeten worden tegen potentiële ‘golddiggers’ in zijn naaste omgeving. Daarom zijn er door de wetgever een aantal waarborgen gemaakt door middel van verboden uiterste wilsbeschikkingen. Ik zal deze verboden uiterste wilsbeschikkingen in het volgende stuk onder de…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.