• A no no voor Kosovo?

  Het vraagstuk Kosovo is momenteel een onderwerp van controversie en conflict. Hoe is het eigenlijk zover gekomen? Hieronder volgt een uiteenzetting van een van de belangrijkste internationale kwesties van het moment, waarover veel internationaal-rechtelijke instellingen zoals de Verenigde Naties en de Europese Unie zich gebogen hebben, teneinde een mogelijke oplossing te bewerkstelligen. Het cruciale begin is het jaar 1389 en…

 • Leugendetector?! Liegen is niet strafbaar

  In Nederland mag in strafzaken een leugendetector gebruikt worden. De uitslag hiervan mag echter niet gebruikt worden als “doorslaggevend bewijs”. De uitslag vormt slechts een aanwijzing voor de rechter. Het onderstaande artikel geeft inzicht in waarom in Nederland de uitslag van een leugendetectortest slechts een aanwijzing is voor de rechter. Eerst zal er worden ingegaan op liegen in het algemeen,…

 • Probiotica in ons voedsel, hoe gezond is dat?!

  ‘24 Doden bij Nederlands wetenschappelijk onderzoek’.  De afgelopen periode kwam dit bericht veelvuldig naar voren in de media. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) doet al geruime tijd onderzoek naar de werking van probiotica op het remmen van een alvleesklierontsteking. In januari 2008 maakte zij bekend dat er 24 patiënten bij dit onderzoek zijn omgekomen. Volgens het ziekenhuis had een…

 • Het beroepsgeheim van een arts in een strafrechtelijke procedure

  Soms heeft een arts of een andere hulpverlener informatie die als belangrijk strafechtelijk bewijs kan dienen. Maar mogen hulpverleners wegens hun beroepsgeheim wel getuigen in een strafprocedure? En als dit al mag, mogen ze dan alles wat ze weten vertellen? En wat is de consequentie als een arts handelt in strijd met de daarvoor geldende regels? In onderstaand artikel zal…

 • Verboden uiterste wilsbeschikkingen, waar moet de grens gelegd worden?

  Zoals iedereen wel eens heeft gelezen, gezien in films of wellicht zelf heeft ondervonden kunnen zich met uiterste wilsbeschikkingen nogal wat gevoelige situaties voordoen. Hele breuken binnen families ontstaan bij het verdelen van de nalatenschap of het uitleggen van de uiterste wilsbeschikking. Dat kan tot jaloezie, hebzucht en veel bijkomend verdriet leiden. Er zijn kaders nodig bij de uitleg van…

 • De werknemer in het verkeer; aansprakelijkheid van de werkgever

  De rechtsontwikkeling met betrekking tot de aansprakelijkheid van de werkgever bij een ongeval van de werknemer heeft de laatste jaren een ontwikkeling doorgemaakt. Een aanzienlijk deel van die ongevallen vindt plaats in het verkeer terwijl de werknemer gebruik maakt van een vervoermiddel dat hem door de werkgever ter beschikking is gesteld. Ook komt het vaak voor dat een werknemer voor…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.