Interview Cafe de Kachel

Jaargang 42 - Nummer 4 2008 - 2009

Café De Kachel, gelegen aan de Groningse gracht is inmiddels een beroemd café met een piepklein terras waar de zon altijd schijnt. Het is een gezellig klein kroegje waar alle wedstrijden van FC Groningen op de voet worden gevolgd. Sinds eind 2005 zijn de broers Jeroen en Ronald Sannes de trotse eigenaren. Met veel plezier runnen zij hun zaak. Maar toen in juli 2008 het rookverbod van kracht werd zagen zij hun omzet in rook opgaan. Al snel haalden ze de asbakken weer tevoorschijn en zo werden zij de eerste kroeg die op 6 februari 2009 voor de Groningse rechtbank verscheen, bijgestaan door de advocaten Manuel Bloch en Jaap Tempelman.

Continue Reading

De Kredietcrisis, een interview met prof. dr. Couwenberg

Jaargang 42 - Nummer 4 2008 - 2009

De kredietcrisis. Je slaat een krant open en het gaat erover. Werkloosheid, dalend consumentenvertrouwen en recessie. We horen het elke dag, iedereen denkt te weten wat het is, maar is dat wel zo? Hoe is de stand van zaken nou eigenlijk, en vooral, hoe heeft de kredietcrisis effect op studenten? Moeten we de arbeidsmarkt op, of kunnen we beter nog heel even wat anders gaan doen? We besloten deze vragen voor te leggen aan Prof. Dr. O. Couwenberg, professor Rechtseconomie aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen en inmiddels beschouwd als ‘crisisgoeroe’.

Continue Reading

De voor- en nadelen van de executieveiling

Jaargang 43 - Nummer 3 2008 - 2009

In de Volkskrant van 17 april 2009 was te lezen dat banken sneller woningen willen gaan veilen indien de hypotheek niet betaald wordt. Voor starters op de huizenmarkt is het op het moment haast onmogelijk een hypothecaire lening te krijgen en dus ook om een huis te kopen. De opbrengst van een woning op een executieveiling is veel lager, de kosten voor de aanschaf van een woning voor de koper dus ook. Kunnen starters dus maar beter een woning op een executieveiling kopen? Ik ga in dit artikel uit van een woonhuis (hierna: huis) dat onvrijwillig, dat wil zeggen door de bank, executoriaal, openbaar, verkocht wordt.

Continue Reading

TBS & Verlof

Jaargang 43 - Nummer 3 2008 - 2009

Eind mei 2009 verscheen het jaarverslag Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 2008. Uit dit verslag blijkt dat het aantal ontsnappingen uit gevangenissen en andere gesloten inrichtingen de afgelopen vijf jaar flink is afgenomen. In 2004 wisten 37 gedetineerden en tbs’ers te ontvluchten. In 2008 lag het aantal op 14 personen, dit zijn er 6 minder dan in 2007.
Ook het aantal ontsnappingen van tbs’ers tijdens een verlof neemt af. Vorig jaar gebeurde dit 28 keer, in 2007 was het 33 keer raak. In 2004 moest de DJI nog 99 ‘onttrekkingen’ noteren. Dit artikel gaat in op het verlof van tbs’ers en schenkt daarbij aandacht aan het Adviescollege Verloftoetsing TBS, dat sinds 1 januari 2008 adviezen uitbrengt.

Continue Reading

Empty Voting: misbruik van stemrecht in de AVA

Jaargang 43 - Nummer 3 2008 - 2009

Op 6 augustus 2007 stemde 95% van de aandeelhouders op de algemene vergadering van aandeelhouders (Ava) van Fortis voor de overname van ABN Amro. Dit is op z’n minst opmerkelijk te noemen gezien het feit dat de bank-verzekeraar € 24,5 miljard op tafel diende te leggen voor de overname. Dit was destijds ongeveer de helft van Fortis’ huidige beurswaarde en was een derde van het totale bod, terwijl Santander en RBS veel groter van omvang zijn. Voor het bekostigen van het bod diende er nog voor € 13 miljard aan aandelen uitgegeven te worden, wat een flinke verwatering zou betekenen. Er is hierdoor een discussie ontstaan of er hedge funds in het spel waren die door middel van het lenen van aandelen, het zogenaamde empty voting, misbruik hebben gemaakt van het stemrecht.

Continue Reading

Onofficiele popartiesten fansites op internet

Jaargang 43 - Nummer 3 2008 - 2009

De onderstaande twee artikelen zijn vorig jaar onder mijn aandacht gekomen en aanleiding geweest om dit artikel te schrijven. Het is een geval dat men niet snel zal verwachten: een artiest die een fansite aanklaagt. Het doel van een fansite is immers het online tot uiting brengen van bewondering voor een bepaalde artiest. Toch moeten webbeheerders van fansites in de toekomst gaan uitkijken, want het oprichten van een fansite uit adoratie is geen vrijbrief om rechten te schenden van anderen, zo leert de praktijk.

Continue Reading

Elektronisch Patienten Dossier

Jaargang 42 - Nummer 2 2008 - 2009

De brief die CDA-minister Klink van volksgezondheid bij alle inwoners van Nederland begin november op de mat liet vallen heeft voor onrust gezorgd. Hij kondigde hierin aan dat de opslag van alle digitale medische gegevens landelijk vorm krijgt in het elektronisch patiënten dossier (EPD). De minister probeert zo de kwaliteit van de zorgverlening te vergroten. Artsen kunnen in elkaars patiëntendossiers kijken, zodat ze bij een behandeling onmiddellijk over alle relevante informatie kunnen beschikken. Dit moet de kans op medische fouten verkleinen. Wie geen bezwaar maakt, wordt geacht te hebben ingestemd met de uitwisseling van zijn medische gegevens via het EPD, aldus de minister.

Continue Reading

Stichting Prisonlaw

Jaargang 42 - Nummer 2 2008 - 2009

In buitenlandse gevangenissen wordt veelvuldig in strijd gehandeld met mensenrechten. Dit gebeurd in de breedste zin van het woord, door de feitelijke omstandigheden ter plekke maar ook door het proces waarin zij veroordeeld worden. Neem bijvoorbeeld de heer A. In 2001 werd er door de Griekse autoriteiten 93 gram aan verdovende middelen in zijn auto gevonden. Dit levert hem 15 jaar cel en een geldboete van € 30.000,00 op. De auto wordt verbeurd verklaard. Echter, twee jaar later wordt er opnieuw drugs in de auto gevonden. Maar liefst 9 kilo. Ondanks het feit dat de heer A. al veroordeeld is levert hem dit opnieuw een veroordeling op, deze keer levenslang + 5 jaar en een geldboete van € 200.000,00. Daarbovenop komt onttrekking van zijn burgerrechten. De rechter veroordeeld in dit geval een persoon die gedurende de ontdekking in detentie zat en dus nooit bij de auto kon komen. Rachel Imamkhan van de Stichting PrisonLAW trekt zich het lot van de heer A. en vele andere Nederlanders in buitenlandse gevangenissen aan. Wat begon als puur ideologische interesse groeide uit tot een professionele organisatie die wereldwijd de positie van gedetineerde Nederlanders probeert te verbeteren.

Continue Reading

Donorregistratie: een noodzakelijk kwaad

Jaargang 42 - Nummer 2 2008 - 2009

Elk voorjaar ontvangen jongeren die pas 18 jaar zijn geworden een informatiepakket over donorregistratie. Per jaar gaat het om ongeveer 200.000 achttienjarigen. In de praktijk stuurt ongeveer 30% van de jongeren het donorformulier terug. Dit wil niet zeggen dat deze jongeren ook allemaal gekozen hebben donor te worden, ongeveer een kwart geeft geen toestemming voor donatie.
Het is nu meer dan een jaar geleden dat BNN De Grote Donorshow uitzond. Deze show bleek een promotiestunt te zijn om meer donoren te werven. Toch is er nog steeds een tekort aan donoren. Op 1 mei 2008 stonden er in Nederland 1319 mensen op de wachtlijst voor een donororgaan. Jaarlijks overlijden honderden mensen omdat er voor hen geen donornier, -hart, -lever of donorlongen beschikbaar zijn. Daadwerkelijk zijn de wachtlijsten nog veel langer, omdat alleen mensen in zeer kritieke toestand (organen met een slechte conditie) op de wachtlijst worden geplaatst. Dit artikel geeft een overzicht over de stand van zaken sinds de show van BNN.

Continue Reading

Appartementsrecht in Nederland

Jaargang 42 - Nummer 2 2008 - 2009

In 2002 bestonden in Nederland naar schatting 374.500 koopappartementen. Sindsdien is dit aantal gestegen naar 500.000 koopappartementen in 2008. Dit is een groei van bijna 34% in zes jaar tijd. Het is duidelijk, het belang van het appartementsrecht neemt toe. Bovenstaand citaat van Venemans baarde mij dan ook zorgen. Toch geeft het ondubbelzinnig de situatie in ons appartementsrecht weer. Het Nederlandse appartementsrecht is gebaseerd op een constructie, het monistische stelsel genaamd, waarin de gemeenschap van appartementseigenaars en de Vereniging van Eigenaars (hierna: VvE) naast elkaar staan.

Continue Reading