Wetsvoorstel: Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast

Jaargang 42 - Nummer 1 2008 - 2009

De afgelopen decennia is er veel te doen geweest over de veiligheid op straat.
Voor de beleving van veiligheid door burgers is de overlast in de publieke ruimte sterk bepalend. Lokale autoriteiten krijgen signalen dat er verschillende vormen van structurele overlast zijn in de wijken en stadscentra. Doorgaans zijn de veroorzakers van overlast jeugd- of supportersgroepen, die duidelijk aanwijsbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn de bij naam en toenaam bekende kern van overlastveroorzakers in de Utrechtse wijk Kanalenwijk-Noord en de aanstichters van de ongeregeldheden in juli 2008 rondom de afscheidswedstrijd van ex-voetballer Jaap Stam. In bovengenoemde voorbeelden werd over auto’s gelopen, café-interieurs werden vernield en er ontstonden vechtpartijen.

Continue Reading

Lost & Found: eigendomsverlies van dieren

Jaargang 42 - Nummer 1 2008 - 2009

Lantaarnpalen en prikborden bij de supermarkt hangen er vol mee: oproepen om vermiste huisdieren weer terug te vinden. Zo af en toe wordt er in de lokale kranten een klein artikel gewijd aan het aantal dieren dat wordt achtergelaten, met als enig gezelschap de boom waar ze aan vast zitten. Het zijn natuurlijk nieuwsfeiten die de nationale kranten niet halen, maar toch leidt het tot veel kopzorgen bij de eigenaren. Want wat gebeurt er wanneer een ander jouw dier toe-eigent? Is het zo dat je tezamen met het dier ook meteen de eigendom kwijt bent? In dit stuk zal uiteengezet worden op welk punt de eigendom van een weggelopen dier wordt verloren en wanneer een ander de eigendom kan verkrijgen.

Continue Reading

De auteursrechtelijke bescherming op geuren.

Jaargang 42 - Nummer 1 2008 - 2009

Als kind kon ik uren doorbrengen met het maken van mijn eigen parfum. Een jampotje werd gevuld met shampoo, rozenblaadjes, tandpasta, een lepel tarwebloem, geraspte appel en een lading hagelslag. Keer op keer probeerde ik mijn moeder te overtuigen van het succes van mijn brouwsel, dit rook écht goed. Het kon rechtstreeks op de markt worden gebracht. Helaas bestond er begin jaren ’90 nog geen auteursrechtelijke bescherming op geuren. Het gevaar van imitatie was zo groot dat ik mijn hobby nooit verder heb uitgebreid dan voor eigen gebruik…

Ruim twee jaar geleden heeft de Hoge Raad een revolutionair arrest gewezen op het gebied van intellectuele eigendom. Een uitsmijter voor de zomervakantie. Op 16 juni 2006 verrast Nederlands hoogste rechtscollege menig jurist door te bepalen dat auteursrechtelijke bescherming op grond van de Auteurswet zich ook strekt tot geuren. De gevolgen van het arrest zijn aanzienlijk. Binnen de Europese Gemeenschap zijn twee regimes van kracht die elkaar tegenspreken. Een harmoniserende richtlijn kan niet uitblijven.

Continue Reading