• De voor- en nadelen van de executieveiling

  In de Volkskrant van 17 april 2009 was te lezen dat banken sneller woningen willen gaan veilen indien de hypotheek niet betaald wordt. Voor starters op de huizenmarkt is het op het moment haast onmogelijk een hypothecaire lening te krijgen en dus ook om een huis te kopen. De opbrengst van een woning op een executieveiling is veel lager, de kosten voor de aanschaf van een woning voor de koper dus ook. Kunnen starters dus maar beter een woning op een executieveiling kopen? Ik ga in dit artikel uit van een woonhuis (hierna: huis) dat onvrijwillig, dat wil zeggen door de bank, executoriaal, openbaar, verkocht wordt.

 • TBS & Verlof

  Eind mei 2009 verscheen het jaarverslag Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 2008. Uit dit verslag blijkt dat het aantal ontsnappingen uit gevangenissen en andere gesloten inrichtingen de afgelopen vijf jaar flink is afgenomen. In 2004 wisten 37 gedetineerden en tbs’ers te ontvluchten. In 2008 lag het aantal op 14 personen, dit zijn er 6 minder dan in 2007. Ook het aantal ontsnappingen van tbs’ers tijdens een verlof neemt af. Vorig jaar gebeurde dit 28 keer, in 2007 was het 33 keer raak. In 2004 moest de DJI nog 99 ‘onttrekkingen’ noteren. Dit artikel gaat in op het verlof van tbs’ers en schenkt daarbij aandacht aan het Adviescollege Verloftoetsing TBS, dat sinds…

 • Empty Voting: misbruik van stemrecht in de AVA

  Op 6 augustus 2007 stemde 95% van de aandeelhouders op de algemene vergadering van aandeelhouders (Ava) van Fortis voor de overname van ABN Amro. Dit is op z’n minst opmerkelijk te noemen gezien het feit dat de bank-verzekeraar € 24,5 miljard op tafel diende te leggen voor de overname. Dit was destijds ongeveer de helft van Fortis’ huidige beurswaarde en was een derde van het totale bod, terwijl Santander en RBS veel groter van omvang zijn. Voor het bekostigen van het bod diende er nog voor € 13 miljard aan aandelen uitgegeven te worden, wat een flinke verwatering zou betekenen. Er is hierdoor een discussie ontstaan of er hedge funds…

 • Onofficiele popartiesten fansites op internet

  De onderstaande twee artikelen zijn vorig jaar onder mijn aandacht gekomen en aanleiding geweest om dit artikel te schrijven. Het is een geval dat men niet snel zal verwachten: een artiest die een fansite aanklaagt. Het doel van een fansite is immers het online tot uiting brengen van bewondering voor een bepaalde artiest. Toch moeten webbeheerders van fansites in de toekomst gaan uitkijken, want het oprichten van een fansite uit adoratie is geen vrijbrief om rechten te schenden van anderen, zo leert de praktijk.

 • Kostenverhaal door overheden

  In de periode van augustus tot en met december 2007 werd het dorp ’t Zandt geteisterd door een pyromaan. In het dorp zelf, maar ook in dorpen in de omgeving daarvan, heerste onder de bevolking enorme onrust en een groot gevoel van onveiligheid door de vele (pogingen tot) brandstichtingen. Een en ander werd nog versterkt doordat bij veel mensen in de loop der tijd het vermoeden ontstond dat de dader iemand uit de eigen gemeenschap zou moeten zijn, met alle gevolgen voor de onderlinge contacten van dien. Mensen vertrouwden elkaar niet meer en er werden buurtwachten gevormd. Later werden de gevoelens van angst en onveiligheid bij deze mensen nog verder…

 • De Endstra-tapes, een auteursrechtelijk beschermd werk?

  Inmiddels is het bijna een jaar geleden dat de Hoge Raad zich uit liet over de ‘achterbankgesprekken’ gevoerd tussen Willem Endstra en ambtenaren van de criminele inlichtingendienst (CIE). Toch is het nog een voortdurende discussie of de erven Endstra de uitgave van het boek waarin deze gesprekken zijn opgenomen, ‘De Enstra-tapes’, mogen verbieden. Zijn de gevoerde gesprekken auteursrechtelijk beschermd, en moet er een uitzondering gemaakt worden op grond van informatievrijheid?

 • Alles voor een kiekje, portretrecht in de roddelpers

  In de krant lees je regelmatig dat bekende en minder bekende Nederlanders in de clinch liggen met de roddelpers. Het gaat in deze zaken vaak over (vermeende) schendingen van het portretrecht. De Koninklijke familie heeft hieromtrent duidelijke grenzen gesteld. Zij staan een uurtje van hun wintersport af aan de pers om hen de gelegenheid te geven foto’s te maken. De Franse president Sarkozy heeft zich enige tijd geleden ook druk gemaakt om het portrecht, en wel van dat van zijn vrouw. Een naaktfoto van Carla Bruni was zonder haar toestemming afgebeeld op tassen van een kledingzaak. Dit jaar rond prinsjesdag was minster Wouter Bos aan de beurt. Bolletje gebruikte een…

 • Misleidende reclame

  Als een soort Pavlov-reactie zap ik weg wanneer op mijn tv-scherm iets verschijnt dat neigt naar een reclame voor het afsluiten van een voordelige hypotheek of een lening met de laagste rente. De meest bekende is waarschijnlijk de reclame waarin een vrouw door het afsluiten van de perfecte lening nog geld overhield voor een leuk nieuw truitje. Ook de reclame van geneesmiddelen zorgt voor veel ophef. In consumentenprogramma’s als Kassa, binnen de politiek en op internet wordt gepleit om deze reclames een halt toe te roepen. Naast het feit dat ze als buitengewoon irritant worden ervaren, weegt vooral mee dat het kan gaan om verboden ‘misleidende reclame’. Maar wanneer kan…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.