• Dossier China

  China wil meer voet aan de grond krijgen in de Westerse wereld en lijkt al geruime tijd aan een opmars te werken. Terwijl menig land nog voortkwakkelt in de economische crisis, vaart China er – zij het met steunmaatregelen van de overheid – wel bij. Op andere gebieden lijkt China echter nog achter te blijven ten opzichte van de rest van de wereld. Onder andere door middel van censuur tracht China een controle uit te oefenen die niet enkel de liberalen in ons land zullen doen huiveren. Kortom: China heeft graag de spreekwoordelijke touwtjes in handen en stelt daarbij vaak het collectieve belang al dan niet met geweld, boven dat…

 • Van veldspeler tot verdachte

  Nederland is een sportland. In 2004 was 30% van de Nederlandse bevolking lid van een sportvereniging en 42% van de Nederlandse bevolking sportte in 2004 tussen de 1 en 4 uur per week.1 Om deze sporten in goede banen te leiden zijn er regels opgesteld en zijn er vaak één of meerdere scheidsrechters aanwezig om deze regels te handhaven. De aanwezigheid van regels en scheidsrechters zijn noodzakelijk omdat het er in een sport- of spelsituatie heftig aan toe kan gaan. Gedreven door de wil om te winnen worden de spelregels met regelmaat overtreden. Een scheidsrechter kan dit bestraffen en bij flagrante overtredingen zijn er veelal regels van tuchtrecht om de…

 • Piraterij, mythe of werkelijkheid?

  Piraterij is heden ten dage een complex probleem dat vele facetten kent. Het tijdperk van een op zich zelf staande roversbende met een schip dat, bijna met een vleugje romantiek, eenzaam de stille wateren en woeste zeeën bevaart, lijkt een sprookje van vervlogen tijden. De piraterij waar de wereld vandaag de dag mee te maken heeft laat weinig ruimte over voor romantiek en mededogen. Genade verliest het van de harde valuta. Waar men voorheen handelde in naam van de koning handelt men nu in naam van de dollar. Waar de piraten van weleer zich voortbewogen met een houten been, verplaatsen zij zich nu met supersnelle speedboten. En waar men eerder…

 • Europees openbaar ministerie, is Europa er nu wel klaar voor?

  Na de inwerking treding van het Verdrag van Lissabon op 1 januari 2010 is Spanje de eerste voorzitter van de Europese Raad. Spanje heeft daarom als taak de implementatie van dit verdrag in gang te zetten. In het verdrag zijn meerdere nieuwe bevoegdheden opgenomen, die ook betrekking hebben op de justitiële samenwerking. Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid een Europees Openbaar Ministerie (Europees OM) op te richten. Spanje heeft in april stappen ondernomen die de oprichting van een dergelijk Openbaar Ministerie dichter bij brengt. Dit maakt de discussie erover weer actueel. In het verleden was er veel verzet vanuit de lidstaten tegen een Europees OM. De vraag is daarom of…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.