• Private military contractors: moderne militaire uitzendkrachten of ordinaire huurlingen?

  De coalitietroepen in Irak maken op grote schaal gebruik van ‘private military company’s/contractors’ (PMC’s), beveiligingsbedrijven die gewapend personeel uitzenden in oorlogsgebied. Deze ‘contractors’ zijn met allerlei taken belast en bezitten het recht om geweld te gebruiken. Momenteel zijn er tussen de 30.000 en 50.000 gewapende PMC’s in Irak gestationeerd. Nederland maakt in Afghanistan ook gebruik van PMC’s, onder andere voor…

 • Reclamebelasting

  Waar je om je heen ook kijkt, overal zijn er reclame uitingen van bedrijven te zien. Hun logo’s prijken op gebouwen, muren en promotieposters. Voor gemeenten kan dit een extra inkomstenbron zijn. Zij hebben namelijk een autonome bevoegdheid tot het invoeren van een reclamebelasting, de mogelijkheid hiertoe is geboden in artikel 227 van de Gemeentewet. De gemeenten zijn in beginsel…

 • De zaak MININOVA

  De stichting bescherming rechten entertainment industrie, beter bekend als stichting BREIN, is een organisatie die zich sinds jaar en dag inzet tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van auteurs van muziek, films en software. Stichting BREIN is vooral bekend geworden vanwege haar vele rechtszaken tegen websites en downloadplatformen zoals Napster, Kazaa en The Pirate Bay. Vorige zomer kwam daar een nieuwe…

 • De voor- en nadelen van de executieveiling

  In de Volkskrant van 17 april 2009 was te lezen dat banken sneller woningen willen gaan veilen indien de hypotheek niet betaald wordt. Voor starters op de huizenmarkt is het op het moment haast onmogelijk een hypothecaire lening te krijgen en dus ook om een huis te kopen. De opbrengst van een woning op een executieveiling is veel lager, de…

 • TBS & Verlof

  Eind mei 2009 verscheen het jaarverslag Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 2008. Uit dit verslag blijkt dat het aantal ontsnappingen uit gevangenissen en andere gesloten inrichtingen de afgelopen vijf jaar flink is afgenomen. In 2004 wisten 37 gedetineerden en tbs’ers te ontvluchten. In 2008 lag het aantal op 14 personen, dit zijn er 6 minder dan in 2007. Ook het aantal…

 • Empty Voting: misbruik van stemrecht in de AVA

  Op 6 augustus 2007 stemde 95% van de aandeelhouders op de algemene vergadering van aandeelhouders (Ava) van Fortis voor de overname van ABN Amro. Dit is op z’n minst opmerkelijk te noemen gezien het feit dat de bank-verzekeraar € 24,5 miljard op tafel diende te leggen voor de overname. Dit was destijds ongeveer de helft van Fortis’ huidige beurswaarde en…

 • Onofficiele popartiesten fansites op internet

  De onderstaande twee artikelen zijn vorig jaar onder mijn aandacht gekomen en aanleiding geweest om dit artikel te schrijven. Het is een geval dat men niet snel zal verwachten: een artiest die een fansite aanklaagt. Het doel van een fansite is immers het online tot uiting brengen van bewondering voor een bepaalde artiest. Toch moeten webbeheerders van fansites in de…

 • Kostenverhaal door overheden

  In de periode van augustus tot en met december 2007 werd het dorp ’t Zandt geteisterd door een pyromaan. In het dorp zelf, maar ook in dorpen in de omgeving daarvan, heerste onder de bevolking enorme onrust en een groot gevoel van onveiligheid door de vele (pogingen tot) brandstichtingen. Een en ander werd nog versterkt doordat bij veel mensen in…

 • De Endstra-tapes, een auteursrechtelijk beschermd werk?

  Inmiddels is het bijna een jaar geleden dat de Hoge Raad zich uit liet over de ‘achterbankgesprekken’ gevoerd tussen Willem Endstra en ambtenaren van de criminele inlichtingendienst (CIE). Toch is het nog een voortdurende discussie of de erven Endstra de uitgave van het boek waarin deze gesprekken zijn opgenomen, ‘De Enstra-tapes’, mogen verbieden. Zijn de gevoerde gesprekken auteursrechtelijk beschermd, en…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.