DE IJSBEER, DE TIJGERMUG EN DE EUROPESE HANDEL IN EMISSIERECHTEN

Jaargang 44 - Nummer 1

In 2005 lanceerde de Europese Unie het eerste grensoverschrijdende systeem van emissiehandel in de wereld. Hiermee wil de EU haar klimaatdoelstellingen behalen. Bijzonder aan het systeem is dat deze doelstellingen moeten worden gerealiseerd tegen de laagst mogelijke kosten. De Europese industrie wordt hiermee ontzien. De afgelopen jaren was er echter forse kritiek op de handel …

Continue Reading

PLAYSTATION MENTALITEIT – Gebruik van onbemande vliegtuigen in gewapende conflicten

Jaargang 44 - Nummer 1

Onlangs kwam de film ‘Gamer’ uit: een futuristische actiefilm waarbij de beoefenaars van een videogame soldaten besturen in echte oorlogssituaties. Dit is natuurlijk geenszins een afspiegeling van de huidige gang van zaken bij gewapende conflicten, maar toch worden tegenwoordig ook volledige missies uitgevoerd door robots. Naast robots die gevaarlijke werkzaamheden uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het onschadelijk …

Continue Reading