• Volwassen straffen voor jeugdige daders? Het jeugdstrafrecht nader toegelicht

  Door Ingrid Hekman & Nikki Koops De 16-jarige Kenneth C. pleegt in februari 2008 een gruwelijke moord op de Amsterdamse garagehouder Rick Haster. Hij wordt veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf volgens het volwassenenstrafrecht. De 16-jarige Jaap van der H., hoofdverdachte in de zaak Dirk Post, is onlangs veroordeeld tot een jaar jeugddetentie en jeugd-tbs voor maximaal zes jaar. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van zaken waarin Nederland werd opgeschikt door misdrijven waarbij jeugdige daders betrokken zijn. Naar aanleiding van ernstige misdrijven gepleegd door jongeren, rijst steeds vaker de vraag of deze jongeren wel berecht moeten worden volgens het jeugdstrafrecht. Voor wie en in welke situaties geldt het jeugdstrafrecht eigenlijk? Waarom…

 • Een dag in het leven van… reclasseringswerker Eef Veenstra

  Door Eveline van der Slikke Vandaag ga ik rechtstreeks naar kantoor, in tegenstelling tot andere dinsdagen. Normaal gesproken begint mijn werkdag met een casusoverleg Huiselijk Geweld in het Veiligheidshuis. Dit casusoverleg is een verwezenlijking van de samenwerking tussen de reclassering, Openbaar Ministerie (OM), politie, hulpverlenende instantie Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld en de Ambulante Forensische Psychiatrie Nederland. In het overleg worden op voordracht van het OM dossiers van huiselijk geweldzaken behandeld. Daarbij wordt met alle ketenpartners besproken welke aanpak in het concrete geval het meest wenselijk en succesvol zal zijn en welke organisatie welke middelen zal inzetten. In plaats van het casusoverleg heb ik deze morgen een gesprek met een…

 • Interview met Carsten Herstel: regiodirecteur gevangeniswezen

  Door Ingrid Hekman & Nikki Koops Het gevangeniswezen in Nederland is een bijzondere organisatie, het is maatschappelijk relevant, maar wordt ook gekenmerkt door geslotenheid. Hierdoor bestaan er veel misverstanden over de gang van zaken binnen de Nederlandse gevangenissen. Om deze misverstanden op te helderen en een beter beeld te krijgen van het gevangeniswezen in zijn geheel, hebben wij de heer Herstel hierover een aantal vragen gesteld. De heer Herstel is 44 jaar, afkomstig uit Utrecht en begon zijn carrière in Groningen. Hij studeerde daar publiekrecht en privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast zijn studie hield hij zich bezig met bestuurlijke taken, hij was actief in de faculteitsraad, het faculteitsbestuur en…

 • Minimumstraffen: politiek opportunisme of verrijking van het strafrecht?

  Door Pauline Lindeman Met de komst van het nieuwe kabinet van VVD en CDA is de kans groot dat minimumstraffen in Nederland in het volwassenenstrafrecht worden ingevoerd. Op voorhand ziet het er namelijk naar uit dat een voorstel tot invoering op een meerderheid in de Tweede Kamer kan rekenen. Nederland kent, als een van de weinige landen in Europa, nog geen stelsel van minimumstraffen. In dit artikel wordt een beeld geschetst van de stand van zaken. Naast aandacht voor de actualiteit van dit thema in Nederland, wordt gekeken naar de situatie in landen waar al wel gewerkt wordt met minimumstraffen. Dit artikel bevat tevens een overzicht van de polemiek tussen…

 • In memoriam: de Nederlandse Antillen

  Over de huidige relatie tussen de ‘Nederlandse Antillen’, Nederland, het Koninkrijk der Nederland en de Europese Unie; een schets in een notendop Door Stephanie Delauw & Dirk Kuiken Sinds 10 oktober 2010 zijn de Nederlandse Antillen, staatsrechtelijk gezien, verdwenen uit het koninkrijkslandschap. Volgens sommigen een ontknoping van een lang en slepend proces van staatshervorming binnen het koninkrijk, maar volgens anderen juist het begin van het hervormingsproces. In de aanloop naar 10-10-’10 is de discussie scherp gevoerd, met uitspraken als “De Antillen moeten te koop aangeboden worden op Marktplaats” (Hero Brinkman, PVV) en “We zeggen een koninkrijk te willen zijn, maar met dit soort discussies wordt het wel moeilijker om het…

 • Anti-kraakwet: het einde van het Nederlandse krakersparadijs?

  Door Hilde van der Veen Voor menig vastgoedbezitter een nachtmerrie, voor anderen een zegen. Op 1 oktober 2010 is er een einde gekomen aan een verschijnsel dat ongeveer 45 jaar lang voorkwam in Nederland. Het kraken van panden is vanaf deze datum strafbaar; een kraker riskeert een gevangenisstraf of geldboete indien hij het gloednieuwe artikel 138a Sr overtreedt. Lange tijd leek de ‘Wet Kraken en Leegstand’ er niet te gaan komen, omdat er geen meerderheid in de Tweede Kamer bestond om het wetsvoorstel aan te nemen. De wet leek een droom te zijn voor de vele vastgoedbezitters die ons land telt. Binnen een maand na invoering verschenen echter de eerste…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.