Interview met Betty de Boer, Tweede Kamerlid

Jaargang 45 - Nummer 1

Sinds de parlementsverkiezingen van 2010 heeft Betty de Boer plaatsgenomen in de Tweede Kamer voor de VVD. Zij is verantwoordelijk voor de portefeuille ‘Grote Stedenbeleid/wijkaanpak’ en ‘Volkshuisvesting, bouwen en wonen’. Betty de Boer is altijd al politiek geïnteresseerd geweest. Haar voorkeur voor staatsrecht heeft haar doen kiezen voor de studierichting bestuurswetenschappen (nu: Recht en Bestuur) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Gedurende haar studietijd was ze actief bij Student en Stad. Tijdens haar loopbaan bij de provincie Groningen raakte ze actief betrokken bij de lokale VVD en mocht ze uiteindelijk in de gemeenteraad plaatsnemen. Na een telefoontje van Ivo Opstelten kwam ze op plek 10 op de landelijke verkiezingslijst terecht. In dit interview vroegen wij haar naar haar politieke loopbaan en naar de actualiteiten rondom de woningmarkt.

Continue Reading

To be or not to be, that’s the question; Over de juridische kritiekpunten betreffende de wrongful life-vordering in Nederland

Jaargang 45 - Nummer 1

In 1994 werd Kelly geboren. Kelly is fysiek en geestelijk gehandicapt als gevolg van een chromosomale afwijking. Vaststaat dat als de verloskundige zou hebben gehandeld overeenkomstig de maatstaven die golden ten tijde van het handelen, het meisje er niet zou zijn geweest. Zowel de ouders als ook Kelly zelf vorderen schadevergoeding. Bij de vordering van Kelly rijzen allerlei problemen van uiteenlopende aard. In dit artikel wordt de nadruk gelegd op de juridische vraagstukken omtrent de wrongful life-vordering.

Continue Reading

Italiaanse maffia dol op Nederland; Maffia al tijden niet meer enkel een Italiaans probleem

Jaargang 45 - Nummer 1

Bij de Italiaanse maffia denken we misschien aan films als the Godfather of the Untouchables, waarin mannen met grote huizen, dure auto’s en mooie pakken ongekend veel geld verdienen door middel van illegale praktijken. De werkelijkheid is echter veel dichterbij, in Nederland, met Amsterdam als kloppend hart. Maffiaexpert Antonio Nicaso en officier van justitie Nicola Gratteri stellen in het boek De Italiaanse maffia in Nederland dat de bestrijding van de maffia hoog op de Europese agenda moet komen te staan.

Continue Reading

Minaretten verbod; een schending van de geloofsvrijheid?!

Jaargang 45 - Nummer 1

Sinds 29 november 2009 is de bouw van minaretten in Zwitserland verboden. Het door volksstemming aangenomen verbod heeft nog al wat voeten in aarde gehad, velen verafschuwden het verbod, sommigen omarmden het verbod; maar vanuit welk perspectief dient het eigenlijk te worden bezien vanuit de Europese mensenrechten? Een schets, omtrent de positie van het verbod ten opzichte van art. 9 het Europese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens….

Continue Reading