• Interview met… voormalig rechter van het EHRM Egbert Myjer

  Egbert Myjer, voormalig rechter bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens EHRM ‘The Conscience of Europe’?   Gelske Speerstra & Roya Tazib   De heer Egbert Myjer studeerde van 1966 tot 1972 rechten aan de Universiteit Utrecht. Na zijn studie was hij verbonden aan de Universiteit Leiden als wetenschappelijk medewerker strafrecht. In de periode tussen 1979 en 1991 bekleedde Egbert Myjer diverse rechterlijke functies in Nederland. Na tot 2004 werkzaam te zijn geweest als (hoofd)advocaat-generaal bij het Openbaar Minister, was hij tot november 2012 rechter bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Sinds 2000 is Egbert Myjer tevens bijzonder hoogleraar Mensenrechten aan de Vrije…

 • Een dag in het leven van… mediator Edith Bos

  Een dag in het leven van een mediator Judith Bos – Accent Mediation Door: Monique Nijboer Wanneer je als student zegt dat je rechten studeert, denkt men vaak dat je later de advocatuur in gaat. Maar er zijn vele andere professies waar de rechtenstudie een uitstekende basis voor vormt. Bijvoorbeeld mediation, een opkomend middel om partijen in conflicten dichter bij elkaar te brengen. Een proces waarbij het er niet om gaat wie er met de ‘winst’ naar huis gaat, maar een proces waar je een win-win situatie wil creëren, of beter gezegd waar verliezen worden beperkt en samen naar een overeenkomst wordt gezocht. In dit artikel geef ik informatie over…

 • De huurcommissie: beschermengel van de huurders?

    De huurcommissie: beschermengel van de huurders? Erhan Aydogmus   Inleiding Vele studenten kennen de organisatie Huurcommissie en weten waar zij voor staat. Het is algemeen bekend dat de Huurcommissie een onderzoek kan starten om te kijken of een verhuurder meer huur vraagt dan wettelijk is toegestaan. Op het eerste gezicht zou men verwachten dat er veel verzoeken binnen komen bij de Huurcommissie, vooral in steden met veel studenten. Desalniettemin heeft er een daling van verzoeken plaatsgevonden. In 2010 was de instroom 13.224 verzoeken, wat met 9.149 verzoeken in 2011 een daling betekent van twintig procent.1 Wat doet de Huurcommissie en hoe effectief is zij in de praktijk? Dit artikel…

 • Anders kijken naar schade door misdrijven

  Anders kijken naar schade door misdrijven John Kamphuis   In zijn artikel ‘Een andere kijk op schade door misdrijven’[1] betoogt H.G. van de Bunt dat het ‘erg voor de hand’ ligt ‘om bij het beoordelen van de schadelijke gevolgen van misdaad te denken aan het leed of nadeel dat aan directe slachtoffers is toegebracht’, maar dat er ook een andere kijk op schade mogelijk is, die daar niet primair op gericht is. Van de Bunt licht dit toe door te zeggen: ‘Deze andere kijk komt er kort gezegd op neer dat de aandacht mede gericht is op het beoordelen van de effecten die misdrijven uitoefenen op ‘systemen’.’ Volgens hem ‘wint…

 • De rechtvaardigheid van straffen

  Als de rechter een straf oplegt worden de meest fundamentele rechten van de gestrafte aangetast. Wat rechtvaardigt het straffen en waarom straffen we eigenlijk. Een korte filosofische blik op het opleggen van straffen in Nederland.     De rechtvaardigheid van straffen Doelen en legitimering van straffen in Nederland   Pamela Joyce Haak   De ene verdachte krijgt een celstraf, de andere verdachte krijgt een taakstraf. De rechter legt de een na de andere straf op bij een overtreding van de normen van onze maatschappij. Maar waarom straffen we, en met welk achterliggend doel? Hoe bereiken we deze doelen en hoe is een straf te rechtvaardigen? Volgens filosoof H.L.A. Hart kan…

 • Interview met mr. Sidney Smeets: De ‘lokpuber’, een mislukt experiment?

  De ‘lokpuber’, een mislukt experiment? Interview met mr. Sidney Smeets, strafrechtadvocaat bij Spong Advocaten te Amsterdam   Door: J.H. Kamphuis   In 2010 besloot het Landelijk Parket een experiment in het leven te roepen. Dit behelsde de inzet van zogenaamde ‘lokpubers’. Middels dit nieuwe opsporingsmiddel pogen zedenrechercheurs, door zich op het internet als minderjarigen voor te doen, mannen en vrouwen op te sporen die ongewenst gedrag vertonen jegens minderjarigen.[1] Voornaamste doel hiervan is het seksueel misbruik van kinderen op het internet een halt toe te roepen.   Reacties vanuit de juridische wereld op de inzet van ‘lokpubers’ liegen er niet om. Zo schrijft mr. Sidney Smeets[2] in een opinieartikel het…

 • Een dag in het leven van: een deurwaarder

  Een dag in het leven van een deurwaarder   Door:  Pamela Haak   We weten maar weinig over het beroep en daarnaast heeft het beroep deurwaarder ook niet bepaald een goede naam in de maatschappij. Maar wat doet een deurwaarder in  zijn dagelijkse werk? Op 13 november, mocht ik met Joop Kleinheerenbrink, deurwaarder bij het kantoor Wielens deurwaarders en incasso in Assen, mee om een indruk te krijgen van het echte werk van de deurwaarder. Joop is 46 jaar, heeft zijn opleiding tot kandidaat deurwaarder in 2007 afgerond en is sinds maart dit jaar werkzaam bij het kantoor van Wielens in Assen.[1] Het kantoor Wielens is een kleine “maatwerk-organisatie” met…

 • De (On)mogelijke interventie in Syrië

  De (On)mogelijke Interventie in Syrië De internationaal-rechtelijke problematiek rondom het conflict in Syrië   Door: Inge de Weerd   Je hoeft de televisie maar aan te zetten of de krant open te slaan en je wordt onmiddellijk geconfronteerd met het gigantisch oplopende dodenaantal in Syrië. Inmiddels is het een feit: het land is in complete chaos. Echter, niet alleen Syrië staat ondersteboven, ook de Internationale Gemeenschap ziet door de bomen het bos niet meer en dat is te merken. Elke week verandert de strategie om de inwoners van Syrië te helpen en het verschrikkelijke bloedvergieten te stoppen. Een mede oorzaak van deze warrige strategie is te vinden in de grondslag…

 • Knock knock….who’s there?

  Knock knock………..….Who’s there? De gevolgen van de nieuwe Fraudewet voor uitkeringsgerechtigden en bedrijven   Door: Roya Tazib   De Eerste Kamer heeft op dinsdag 2 oktober 2012 het wetsvoorstel ‘Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving’ en het wetsvoorstel ‘Huisbezoek voor rechtmatigheid uitkering’ (Fraudewet) van minister Kamp en staatssecretaris De Krom aangenomen. Het eerste wetsvoorstel, dat per 1 januari 2013 in gaat, heeft als doel om fraude met uitkeringen op het gebied van Sociale zekerheid en Werkgelegenheid tegen te gaan en/of het met veel zwaardere straffen te bestraffen. ‘Met dit voorstel wil de regering duidelijk maken dat misbruik van deze regelingen niet loont’.[1] De Tweede Kamer had dit wetsvoorstel op 6…

 • Misleidende reclame

  Te mooi om waar te zijn?! Wanneer is er sprake van misleiding in juridische zin?   Door: G.M. Speerstra   De mascara die je wimpers 300 % voller maakt of het wasmiddel dat werkelijk alle vlekken uit je kleding verwijdert. Iedereen kent ze wel; reclames die een beeld voorspiegelen dat eigenlijk te mooi is om waar te zijn. Toch heeft bijna iedereen wel eens een product gekocht in de hoop dat deze belofte daadwerkelijk waar werd gemaakt. Wanneer die mascara je wimpers toch niet zo volumineus blijkt te maken of dat wasmiddel die vetvlek iets minder snel uit je broek verwijdert dan verwacht, kun je je behoorlijk misleid voelen. Maar…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.