• December 2016

  December 2016 Wanneer krijg je een strafblad en hoe lang worden je gegevens bewaard? Door Jaryl Kanhai Tijdens mijn werk als buitengriffier bij de Rechtbank Noord-Nederland valt het mij vaak op dat verdachten niet precies weten wat een strafblad precies inhoudt. Hoewel de term strafblad vaak in het maatschappelijk verkeer gebruikt wordt, is de juiste term ‘uittreksel justitiële documentatie’. Justitie houdt in een systeem (justitiële documentatie) bij of iemand in aanraking is geweest met justitie. Als iemand nooit in aanraking is geweest met justitie spreekt men van een blanco strafblad. In het ‘Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens’ is expliciet bepaald welke justitiële gegevens in de justitiële documentatie worden geregistreerd. Bij…

 • November 2016

  November 2016 ‘David versus Goliath’ Lezing Meester Leonie: bloggende strafrechtadvocaat Door Ellen de Vries Zij voltooide in het jaar 2013 zowel haar studie Rechtsgeleerdheid (cum laude) aan de Universiteit van Tilburg, als haar tweede master in Forensica, Criminologie en Rechtspleging aan de Universiteit van Maastricht; liep stage bij Spong Advocaten te Amsterdam; werd begin 2015 beëdigd als advocaat en is sindsdien verbonden aan het kantoor De Rooij van Wijk Advocaten gevestigd te Eindhoven, waar zij werkzaam is als strafrechtadvocaat. Een indrukwekkend CV dat toebehoort aan mr. L.H. (Leonie) van der Grinten, sinds 2014 beter bekend onder het pseudoniem “Meester Leonie”. Met ruim 22.000 volgers op Facebook is “Meester Leonie” een…

 • Juli 2016

  Juli 2016 ‘De directie stelt zich niet aansprakelijk’ Door Saskia Bangma  Voor de avond stappen begint breng je je jas in veiligheid vanwege de beslissingen die je in aangeschoten toestand wellicht gaat nemen. Je wilt tenslotte met een schone en onbeschadigde jas naar huis.  We kennen ze allemaal wel, de bordjes bij horecagelegenheden en garderobes met de tekst: ‘De directie stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies van eigendommen of schade, afgeven is op eigen risico.’. Wat de ondernemers willen bereiken met zo’n bordje is helder: geen eventuele schade van klanten vergoeden. Maar is het ophangen van een dergelijk bordje voldoende om onder het betalen van een schadevergoeding uit te…

 • Juni 2016

  Juni 2016 Spreekrecht voor slachtoffers  Door Jordy Karperien In Nederland kennen we een dadergericht strafrecht. Het is een slachtoffer van een misdrijf verboden het recht in eigen hand te nemen. Om die reden heeft de overheid op zich genomen om aan een misdrijf een sanctie te koppelen. Hierdoor is de kans kleiner dat een slachtoffer zelf dingen onderneemt ter gerechtigheid. Sinds kort bestaat er onbeperkt spreekrecht voor slachtoffers. Past dit binnen het Nederlandse strafrechtelijke klimaat? In een strafzaak gaat het toch immers om de verdachte en niet om het slachtoffer? Het strafrecht is bedoeld voor waarheidsvinding en berechting. Het onbeperkt spreekrecht voor slachtoffers ziet op het herstel van de verhoudingen…

 • Mei 2016

  Mei 2016 Murray versus The Netherlands: perspectief voor levenslang gestraften Door Marit Smid James Clifton Murray werd in 1980 tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Murray werd schuldig bevonden aan de moord op het nichtje van zijn ex-vriendin. Op deze manier wilde Murray wraak nemen op zijn ex-vriendin, die hun relatie beëindigd had. In een psychiatrisch rapport werd hij als verminderd toerekeningsvatbaar omschreven. Het Gemeenschappelijk Hof vond een tbs-behandeling op zijn plaats maar die was op de Antillen niet mogelijk en Murray naar Nederland overbrengen vond het Hof vanwege Murray’s ‘beperkte intelligentie en…

 • April 2016

  April 2016 Portretrecht vs online foto’s  Door Kim de Wildt Na een avondje stappen met je vrienden, waarin je iets te diep in het glaasje hebt gekeken, word je de volgende ochtend wakker met een ontzettende kater. Die kater wordt alleen maar groter wanneer je ontdekt dat de niet zo charmante gemaakte foto’s (of video’s) inmiddels geplaatst zijn op het internet. Kan je hiertegen iets ondernemen? Sta je op een foto afgebeeld, dan kan je je in sommige gevallen beroepen op het portretrecht. Krachtens artikel 19 van de Auteurswet (hierna: Aw) vereist een succesvol beroep op het portretrecht dat het moet gaan om een afbeelding van een persoon, waarin het…

 • Maart 2016

  Maart 2016 Het recht op rechtsbijstand Door Laura Pentenga  Op 22 december 2015 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen dat per 1 maart 2016 een verdachte zich tijdens het politieverhoor door een advocaat mag laten bijstaan. Met het voltrekken van deze datum neemt de paniek onder de advocaten toe. Want op welke manier en met welke middelen kan aan deze eis worden voldaan? Prof. mr. Stijn Franken sprak in een exclusief interview met Terecht Gesteld in de wintereditie al zijn zorgen uit: “Vrijwel in alle andere landen van de Raad van Europa mag een advocaat aanwezig zijn bij het politieverhoor. Het is wel interessant en belangrijk dat dit recht…

 • Januari 2016

  Januari 2016 Meldplicht bij diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens Door Rosanne Schriever De Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp) dient ter bescherming van de privacy van burgers. De Wbp regelt onder andere wat publieke en private organisaties die persoonsgegevens verwerken met deze gegevens mogen doen. Waar burgers rechten kunnen ontlenen aan de Wpb, legt deze wet verplichtingen op aan overheden en andere instellingen. Per 1 januari 2016 is de Wbp gewijzigd. Met deze wetswijziging is er een meldplicht voor datalekken geïntroduceerd. Tevens is de naam van het College Bescherming Persoonsgegevens (hierna: CBP) veranderd in Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP). De AP krijgt door deze wetswijziging per 1 januari 2016 een boetebevoegdheid,…

 • Februari 2016

  Februari 2016 Het stakingsrecht Door Liseanna Bonnema Een groep mensen die op een plein of voor een gebouw staan met grote spandoeken beklad met teksten: dat is het beeld wat vaak wordt geschetst als het over stakingen gaat. Het stakingsrecht vormt een belangrijk middel voor werknemers om op te komen voor hen belangen. Een recent voorbeeld hiervan is de stakingen in de metaalsector. In de Metaalsector liepen de onderhandelingen over een nieuwe cao regelmatig vast. De vakbonden eisten hogere loon en meer zeggenschap over de werktijden. De werkgeversorganisaties en de vakbonden kwamen er niet uit, wat resulteerde in een reeks stakingen. Het stakingsrecht lijkt tegenwoordig bijna vanzelfsprekend. Dit is het…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.