Jaargang 47 - Nummer 2

Column Marjelle van ’t Ende: Een eenvoudig proces

Column Marjelle van ’t Ende

Een eenvoudig proces

Bij veel mensen bestaat het beeld dat rechtszaken eindeloos duren en nodeloos ingewikkeld worden gemaakt. De Rechtspraak zou een logge, bureaucratische organisatie zijn die niet in staat is om maatwerk te leveren. Voor de burger is het voeren van een proces onoverzichtelijk en ntoegankelijk. Deze kritiek is niet nieuw.

Montesquieu klaagde al dat zijn collega-rechters zich teveel bezighielden met procesrechtelijke details. Charles Dickens beschreef in het aangrijpende Bleak House hoe de advocaten van procespartijen jarenlang een onoverzichtelijk proces voerden over een nalatenschap zodat de hele erfenis uiteindelijk opgaat aan proceskosten. En dan is er de klassieker Der Prozess van Franz Kafka, waarin een man vast komt te zitten in een bureaucratisch proces, waarbij de aanklacht nooit duidelijk wordt.

Hoewel deze wantoestanden ver af staan van het hedendaags Nederlands procesrecht is kritiek op de processuele gang van zaken logisch en begrijpelijk. Het is van het grootste belang dat het procesrecht overzichtelijk en helder is. Dit wordt ook in de politiek erkend. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel gedaan om het procesrecht te  vereenvoudigen, waar de ministerraad op 17 april 2014 mee heeft ingestemd.

Het is de bedoeling dat het civiele proces eenvoudiger wordt door de invoering van een basisprocedure waarbij de mondelinge behandeling al snel na de start van het proces plaatsvindt. De rechter heeft dan al vroeg contact met partijen en kan hen dan om toelichting vragen, derden horen en ook onderzoeken of de partijen tot een schikking kunnen komen. Bij complexere zaken kunnen er extra schriftelijke en mondelinge rondes volgen. Partijen krijgen duidelijkheid over termijnen om verweer te voeren waardoor de procedure vlotter zal verlopen. In de meeste gevallen volgt dan binnen zes weken na de mondelinge behandeling een uitspraak.

 Een tweede grote verandering is de digitalisering van het procesrecht. Partijen kunnen hun zaak dan online starten en volgen. Vanaf 2015 zal deze digitalisering van start gaan maar eerst moet het advies van de Raad van State over dit wetsvoorstel nog worden afgewacht. Deze voorgestelde vernieuwing lijkt mij een goede zaak.

Voor juristen is procederen een voor de hand liggende oplossing maar voor iemand die niet bekend is met De Rechtspraak, juridisch jargon en de formalistische procedures ligt dat anders. De digitalisering zal bijdragen aan de toegankelijkheid van De Rechtspraak. Belangrijk is dat burgers niet afzien van een procedure vanwege de complexiteit ervan. Wie ergens recht op heeft, moet dat ook kunnen krijgen.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.