Jaargang 47 - Nummer 3

Column Karen Lely: Wetboek van Strafvordering is toe aan een nieuw jasje

Column Karen Lely

Wetboek van Strafvordering is toe aan een nieuw jasje

Ons huidige Wetboek van Strafvordering is volgens minister Opstelten (Veiligheid en
Justitie) nodig aan vernieuwing toe. Gelet op onze moderne, digitale samenleving zal er
een grondige modernisering dienen plaats te vinden. Verder zal het Wetboek toegankelijker
worden.

Aan de hand van in totaal 19 wetsvoorstellen zal het Wetboek van Strafvordering een update krijgen. Hiervan liggen inmiddels al twee wetsvoorstellen voor advies bij de Raad van State. De andere 17 wetsvoorstellen zullen volgens minister Opstelten in 2015 naar de Raad van State verzonden worden. De beginselen en uitgangspunten die wij op dit moment kennen binnen de Nederlandse strafvordering, zullen ondanks de modernisering, blijven bestaan.

In de rechtswetenschap en praktijk wordt al langer voorgesteld om het Wetboek van
Strafvordering te moderniseren. Het Wetboek van Strafvordering dient volgens hen inzichtelijker en beter toepasbaar te worden. Op dit moment wordt het Wetboek van Strafvordering namelijk gezien als een oerwoud, waarin het steeds moeilijker wordt om de juiste regelgeving te vinden. Dit komt andere door de maar liefst 323 wijzigingen die hebben plaatsgevonden sinds 1926.

Ook in Europa wordt niet stilgezeten. Er worden regelmatig Europese richtlijnen opgesteld,
die vervolgens weer in het Wetboek van Strafvordering verwerkt dienen te worden. Uit de
praktijk is gebleken dat het erg lastig is om de richtlijnen te verwerken in het Wetboek van
Strafvordering. Daarnaast wordt er momenteel gewerkt aan grote programma’s, zoals de
minimumrechten voor het slachtoffer en de verdachte. Ook dit zal zijn invloed hebben op
het Nederlandse Wetboek van Strafvordering.

Het uiteindelijk vernieuwde Wetboek van Strafvordering zal ervoor zorgen dat er minder
regels worden opgesomd en dat de regels beter uitvoerbaar worden. Zo zal in het moderne Wetboek van Strafvordering duidelijk omschreven worden wat de taken en bevoegdheden van onder andere de politie en het OM zullen zijn. Dit brengt met zich mee dat zowel de politie als het OM in de toekomst slagvaardiger kunnen optreden. Ook houdt het vernieuwde Wetboek van Strafvordering rekening met ontwikkelingen op nationaal en internationaal gebied.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.