Jaargang 37 - Nummer 2,  2002 - 2003

Dot.commentaar uit vermogensrechtelijk perspectief

Door Paul de Vreis

Tegenwoordig word je als bedrijf meewarig aangekeken als je niet beschikt over een website. Een groot aantal bedrijven profileert zich zelfs alleen maar op het Internet. Om je website op het Internet te zetten heb je een domeinnaam nodig. Het liefst is dat een domeinnaam die overeenkomt met de naam van het bedrijf of een domeinnaam die overeenkomt met een veel gebruikt woord. De domeinnaam is daarom niet alleen een technisch snufje, maar is ook een commercieel aantrekkelijk onderscheidingsmiddel. Omdat er per lettercombinatie maar één domeinnaam te claimen is binnen
bijvoorbeeld het nl-domein of het com-domein is er een zekere schaarste aan mooie en goedklinkende domeinnamen. Dit heeft geleid tot een grootschalige handel in domeinnamen. Koop en verkoop van domeinnamen komt veelvuldig voor. Domeinnaamhouders en handelaren spreken over domeinnamen alsof het hun eigendom is. De vraag kan echter worden gesteld wat het recht op een domeinnaam inhoudt. Voor de praktijk is van belang of een domeinnaam overdraagbaar is, wat er met een domeinnaam gebeurt bij het faillissement van de domeinnaamhouder of de domein-
naamuitgevende instantie Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland (hierna: SIDN), of een vruchtgebruik kan worden gevestigd en of er beslag gelegd kan worden op een domeinnaam. De kern van deze discussie draait om de vraag hoe de domeinnaam vermogensrechtelijke gekwalificeerd dient te worden: namelijk als absoluut of relatief recht. De discussie hierover heeft in de literatuur geleid tot standpunten die lijnrecht tegenover elkaar staan. In kort bestek zal ik in dit artikel uiteen zetten wat
naar mijn mening de huidige status van de domeinnaam is.


Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.