Jaargang 44 - Nummer 2

Een dag in het leven van… reclasseringswerker Eef Veenstra

Door Eveline van der Slikke

Vandaag ga ik rechtstreeks naar kantoor, in tegenstelling tot andere dinsdagen. Normaal gesproken begint mijn werkdag met een casusoverleg Huiselijk Geweld in het Veiligheidshuis. Dit casusoverleg is een verwezenlijking van de samenwerking tussen de reclassering, Openbaar Ministerie (OM), politie, hulpverlenende instantie Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld en de Ambulante Forensische Psychiatrie Nederland. In het overleg worden op voordracht van het OM dossiers van huiselijk geweldzaken behandeld. Daarbij wordt met alle ketenpartners besproken welke aanpak in het concrete geval het meest wenselijk en succesvol zal zijn en welke organisatie welke middelen zal inzetten.

In plaats van het casusoverleg heb ik deze morgen een gesprek met een pleger van huiselijk geweld. Voor aanvang van het gesprek weet ik nooit precies hoe het gesprek zal lopen. Nadat ik de computer heb opgestart en mijn mail heb doorgenomen, lees ik nog even het dossier van de betrokkene door. Het betreft dus een huiselijk geweldzaak en in dat kader heb ik de opdracht gekregen om over de cliënt een adviesrapport uit te brengen. Het OM heeft om reclasseringsadvies gevraagd, zodat zij kunnen komen tot een passende straf. Het OM is voornemens de zaak niet voor de rechter te brengen. Als reclasseringswerker onderzoek ik daarom de relatie tussen de persoon, de omstandigheden en het delict. De opdracht is om te onderzoeken of er in plaats van een kortdurende onvoorwaardelijke straf ingezet kan worden op gedragsbeïnvloeding. Uit wetenschappelijk onderzoek is namelijk gebleken dat het inzetten van bijzondere voorwaarden kan leiden tot verkleining van het risico op recidive.

Ik heb de betreffende meneer al een keer eerder gesproken en naar aanleiding van dat gesprek heb ik voorgesteld om nog eens een gesprek te voeren waar ook zijn vrouw bij aanwezig is. Meneer reageerde positief op dit voostel en daarom zullen ze vanochtend samen komen praten over hetgeen eerder dit jaar is gebeurd en wat daartoe de aanleiding was. Mijn doel voor dit gesprek is een volledig beeld te krijgen van de manier waarop beiden in de relatie staan, hoe hun onderlinge communicatie verloopt en wat hun ideeën over de toekomst zijn. Dit kan van belang zijn voor het inschatten van de kans op herhaling.

Uit het dossier haal ik een aantal punten waar ik graag over wil praten met de twee. Zo is duidelijk naar voren gekomen dat er een en ander is misgelopen in de communicatie. Wellicht dat dit juist een rol heeft gespeeld in de situatie die uiteindelijk is uitgemond in het strafbare feit. Ook ben ik benieuwd naar de relatie met de familie en ook wil ik weten of alcohol en drugs eventueel een rol spelen in de situatie. Ik krijg een telefoontje van de receptie dat meneer en mevrouw zijn gearriveerd en ik neem ze mee naar de spreekkamer.

De situatie is mij binnen een kwartier duidelijk. Je kunt wel stellen dat er sprake is van een communicatieprobleem. Beiden spreken hun gevoelens en verlangens niet naar elkaar uit en dit levert al in de eerste fase van het gesprek een discussie op. Ik probeer structuur in het gesprek te houden door niet te veel op de specifieke voorbeelden van meneer in te gaan en hem de situatie van twee kanten te laten zien. Zowel meneer als mevrouw reageren in het gesprek emotioneel en na een uur loopt meneer zelfs boos weg. Dat kan, dat mag: mensen mogen in een gesprek een time-out nemen. Dit is best een lastige situatie, maar mijn jarenlange ervaring laat me er niet door van de wijs brengen. Dit zijn voor mij juist ‘de krenten in de pap’; het maakt mijn werk veelzijdig en interessant. Ik geef meneer een week lang de kans om opnieuw contact  met mij te zoeken. Mocht hij dat niet doen, dan probeer ik volgende week zelf contact te leggen. Op dit moment heb ik in ieder geval nog niet genoeg informatie om een uitgebreide risicotaxatie te maken en daarom moet het OM nog even op het rapport wachten. Het belang van een betrouwbare en deugdelijke inhoud weegt daar zeker tegenop. 

Na dit gesprek gaat er wel een kop koffie en een broodje in! De dingen kunnen op mijn werk heel anders lopen dan gepland. Ook moet ik rekening houden met een productie die ik moet halen, maar zaken zoals die van vanochtend kosten soms meer tijd dan begroot. Ondertussen luister ik nog even mijn voicemail af en bekijk ik de ingebrachte dossiers voor de casuïstiek van overmorgen. Met collega’s bespreken we dan de bijzondere gevallen en proberen we plannen van aanpak te maken.

Na de lunch heb ik een afspraak met mijn werkbegeleider. We bespreken een risicotaxatie die ik naar aanleiding van een gesprek in een andere zaak heb gemaakt. Ook hier gaat het om een huiselijk geweldzaak. Ik krijg over het algemeen veel uiteenlopende zaken onder mijn hoede. Van drugstransport tot oplichting en bedreiging; noem maar op. Van de acht dossiers die ik momenteel behandel vallen er zes in de categorie huiselijk geweld.

Mijn werkbegeleider neemt pagina voor pagina het onderzoek door en heeft hier en daar vragen over de situatie. Op deze manier toetst zij de door mij gemaakte risicotaxatie. Mijn conclusie en advies aan het OM is in dit geval dat reclasseringstoezicht een goed middel is om bij de strafoplegging in te zetten. Op grond van de gepleegde feiten stelt mijn werkbegeleider mij de vraag of een dergelijk verplicht kader wel noodzakelijk is en of het niet beter is om de betrokkenen eerst de kans te geven vrijwillig hulpverlening te vragen. Op grond van de omstandigheden en het gesprek dat ik met betrokkenen heb gevoerd, kijk ik daar toch anders tegen aan. Het gaat om een zwakbegaafde man waarbij verschillende pogingen tot hulp in vrijwillig kader op niets zijn uitgelopen. Mijn werkbegeleider is uiteindelijk overtuigd en ik zal de risicotaxatie in een adviesrapport verder uitwerken.

De gesprekken en adviesrapporten moeten allemaal uitgewerkt worden en daar moet ik wel even goed voor gaan zitten. Tegenwoordig gaat dit natuurlijk geheel digitaal. Daar kan ik morgen met een frisse start aan beginnen, want voor vandaag zit de dag op kantoor er weer op. Ik heb nu alleen nog een afspraak buiten kantoor met betrekking tot supervisie.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.