Jaargang 33 - Nummer 2,  1998 - 1999

Mediawet op een andere frequentie

Gezien de stormachtige ontwikkelingen op het terrein van de communicatiemogelijkheden, nieuwe media en mediadiensten mag de wet en regelgeving met betrekking tot de media niet aan de aandacht van de regering ontglippen. De burgers moeten tegen betaalbare prijzen toegang tot de media blijven houden, vrije mededinging dient gewaarborgd te zijn en daarom moet monopolievorming vermeden worden. Liberalisering van de mediawetgeving lijkt de uitkomst te zijn, waardoor de evenwichtige verhouding tussen de publieke en commerciële sectoren bewaakt wordt en er regels komen met betrekking tot de distributie-infrastructuren (kabel, ether, satelliet). Hoe gaat men het probleem oplossen wat betreft de schaarste op de kabel en in de ether? Wie gaat er toezicht houden? En wat moet er allemaal in de wetgeving aangepast worden om dat te bewerkstelligen. Per 1 september zijn er wijzingen aangebracht in de Mediawet. Welke aanpassingen dat zijn en wat de gevolgen daarvan zijn, zal hieronder besproken worden.


Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.