Nieuws

WAT VAN MIJ IS, IS NIET VAN JOU!

Per januari 2018 heeft een aantal wetswijzigingen plaatsgevonden die voor jou nog weleens relevant zouden kunnen zijn. Een van deze wetswijzigingen heeft betrekking op het huwelijksvermogen. Mocht je besluiten om in 2018 (of later) te gaan trouwen, dan is het alvast goed om te weten dat je niet meer automatisch in ‘algehele’ gemeenschap van goederen trouwt.[1] Dat klinkt veelbelovend! Maar wat betekent dit nu precies?

Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht, waarbij men onder gemeenschap van goederen trouwt, dateert uit 1838; de tijd van Napoleon. Bij een algehele gemeenschap van goederen vallen alle bezittingen en schulden automatisch in de gemeenschap van goederen, behalve hetgeen dat bij testament bepaald is dat privé moest blijven en met uitzondering van enkele andere specifieke rechten.[2] Nederland is, samen met Suriname en Zuid-Afrika, één van de weinige landen ter wereld die de algehele gemeenschap van goederen kent. D66, PvdA en VVD wilden deze algehele gemeenschap van goederen beperken tot een beperkte gemeenschap van goederen, omdat dit beter zou aansluiten op de praktijk. Volgens oud D66-kamerlid Magda Berndsen wordt de samenleving internationaler en daarom is het van belang dat Nederland zich aansluit bij de internationale standaard. Dit zou misverstanden kunnen voorkomen bij het aangaan van een huwelijk met een buitenlandse partner of wanneer men een erfenis uit het buitenland ontvangt. [3] Daarnaast zou de beperkte gemeenschap van goederen een oplossing kunnen zijn voor veel onvrede tijdens scheidingen.

Wie vanaf januari 2018 in het huwelijksbootje stapt, trouwt niet meer onder de ‘algehele’ gemeenschap van goederen. Het vermogen dat je had vóór dat je ging trouwen, zal van jou blijven. Met andere woorden: het vermogen dat jij hebt opgebouwd voor je huwelijk, blijft van jou en hoeft bij een eventuele scheiding niet gedeeld te worden. Daarnaast betekent dit ook dat gemaakte schulden niet meer onder de gemeenschap van goederen zullen vallen. De verantwoordelijkheid van de schuld blijft bij de echtgeno(o)t(e) die de schuld voor het huwelijk is aangegaan. Schulden die tijdens het huwelijk worden aangegaan, zullen wel onder de gemeenschap van goederen vallen.[4]

Hieronder volgt een kort overzicht van vermogen dat niet onder de gemeenschap van goederen zal vallen[5]:

  • Bezittingen die vóór het huwelijk aangeschaft zijn.
  • Erfenissen en schenkingen die ontvangen zijn voor en tijdens het huwelijk; deze vallen onder het privévermogen.
  • Schulden die beide echtgenoten zijn aangegaan voor het huwelijk, met uitzondering van gezamenlijke schulden die voor het huwelijk zijn gemaakt, zoals een hypotheek op beide namen.
  • Als je een onderneming voor je huwelijk hebt, zal deze ook niet onder de gemeenschap van goederen vallen, tenzij de onderneming is opgericht tijdens het huwelijk.[6]

Wil je liever trouwen op de ‘traditionele’ manier? Dan kun je nog altijd kiezen voor een algehele gemeenschap van goederen. Dit kan door huwelijkse voorwaarden op te stellen bij de notaris.

De hedendaagse uitdrukking “wat van mij is, is van jou”, welke zijn herkomst in de Bijbel (Lukas 15:31) vindt, krijgt nu een hele andere betekenis; anno 2018 is niet alles van mij, automatisch ook van jou.


[1] Rijksoverheid, ‘Nieuwe wetten per 1 januari 2018’, 20 december 2017, www.rijksoverheid.nl (zoek op: huwelijksvermogensrecht).

[2] Notaris Dronten, ‘Trouwen vanaf 2018’ https://www.notarisdronten.nl/, (zoek op: Nieuw huwelijksvermogensrecht / Trouwen vanaf 2018).

[3] D66, ‘Modernisering van het huwelijk dichtbij’  https://d66.nl/modernisering-van-het-huwelijk-dichtbij/

[4] ‘Huwelijksrecht na bijna 180 jaar grondig’, 28 maart 2017, www.advocatenblad.nl (zoek op: huwelijksrecht).

[5] Idem.

[6] Kamer van Koophandel, ‘Invoering Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen’ www.kvk.nl (zoek op: Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen).


Archief

Zoeken

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.