• April 2017

  April 2017 Door: Jordy Karperien Wet financieel toezicht Iedereen is afhankelijk van de financiële markten. Denk hierbij aan leningen, verzekeringen, pensioen, etc. Deze afhankelijkheid wordt pas echt zichtbaar als de financiële wereld onder druk komt te staan. De financiële crisis die in 2007 begon maakt duidelijk hoe cruciaal het toezicht op de financiële wereld is en welke gevolgen het heeft als dit toezicht wordt verwaarloosd. Het merendeel van de regels op het gebied van financieel toezicht is neergelegd in de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft). De Nederlandsche Bank (hierna: DNB) en de Autoriteit Financiële markten (hierna: AFM) houden toezicht op de financiële markten en de partijen die daarop actief…

 • Maart 2017

  Maart 2017 Huurprijsverhoging en liberalisatie Door: mr. J.R. Kanhai Verhuurders kijken uit naar de zomermaanden vanwege het mooie weer en de vakantie, maar vooral omdat zij vaak per 1 juli een huurverhoging voorstellen. Dit komt voor veel huurders als een onaangename verassing. Wat zijn de regels en in welke mate moet u rekening houden met een eventuele huurprijsverhoging van uw huurwoning? Van belang is het type woning (of woonruimte) dat u huurt. Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen een zelfstandige en een onzelfstandige woning. Een zelfstandige woning heeft een eigen toegang, een eigen keuken en een toilet. Daaronder kunnen verschillende woningen vallen zoals bijvoorbeeld eengezinswoningen, portiekwoningen, appartementen en vrijstaande woningen.…

 • Februari 2017

  Februari 2017 Door: Ellen de Vries Procesinleiding Inleiding “Digitaal procederen opnieuw uitgesteld”, zo kopte Advocatenblad woensdag 15 februari jongstleden op haar website.[1] Het artikel verwees naar het interview met KEI-directeur Monique Commelin, welk interview op diezelfde datum was gepubliceerd op Rechtspraak.nl.[2] Commelin maakt hierin duidelijk dat de invoeringsdatum van het wettelijk verplicht digitaal procederen op zich laat wachten. De beoogde startdatum van 1 april 2017 wordt niet gehaald. Derhalve wordt afgeweken van de ‘Tijdlijn modernisering rechtspraak’. Op voornoemde startdatum zou het digitaal procederen in civiele zaken bij de rechtbank Gelderland en Midden-Nederland wettelijk verplicht moeten zijn. Reden voor het uitstel is dat de techniek zich moet hebben bewezen, alvorens het…

 • Januari 2017

  Januari 2017 Verhaal schade ontstaan door aardgaswinning Door Willem Beerda Nederland heeft sinds de ontdekking van het grootste aardgasveld van Europa in 1959, veel inkomsten genoten uit de winning van aardgas. De laatste jaren zijn er echter veel huizen beschadigd en in waarde gedaald door de aardbevingen. Dit probleem is begonnen in 2012, bij de aardbeving in Huizinge met een 3,6 op de schaal van Richter. Maar hoe zit het nou eigenlijk met aansprakelijkheid voor de schade die is ontstaan door het winnen van aardgas? Aan dit privaatrechtelijke vraagstuk kleven twee knelpunten; het bewijs van het causale verband en de begroting van de schade. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (hierna: NAM),…

 • December 2016

  December 2016 Wanneer krijg je een strafblad en hoe lang worden je gegevens bewaard? Door Jaryl Kanhai Tijdens mijn werk als buitengriffier bij de Rechtbank Noord-Nederland valt het mij vaak op dat verdachten niet precies weten wat een strafblad precies inhoudt. Hoewel de term strafblad vaak in het maatschappelijk verkeer gebruikt wordt, is de juiste term ‘uittreksel justitiële documentatie’. Justitie houdt in een systeem (justitiële documentatie) bij of iemand in aanraking is geweest met justitie. Als iemand nooit in aanraking is geweest met justitie spreekt men van een blanco strafblad. In het ‘Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens’ is expliciet bepaald welke justitiële gegevens in de justitiële documentatie worden geregistreerd. Bij…

 • November 2016

  November 2016 ‘David versus Goliath’ Lezing Meester Leonie: bloggende strafrechtadvocaat Door Ellen de Vries Zij voltooide in het jaar 2013 zowel haar studie Rechtsgeleerdheid (cum laude) aan de Universiteit van Tilburg, als haar tweede master in Forensica, Criminologie en Rechtspleging aan de Universiteit van Maastricht; liep stage bij Spong Advocaten te Amsterdam; werd begin 2015 beëdigd als advocaat en is sindsdien verbonden aan het kantoor De Rooij van Wijk Advocaten gevestigd te Eindhoven, waar zij werkzaam is als strafrechtadvocaat. Een indrukwekkend CV dat toebehoort aan mr. L.H. (Leonie) van der Grinten, sinds 2014 beter bekend onder het pseudoniem “Meester Leonie”. Met ruim 22.000 volgers op Facebook is “Meester Leonie” een…

 • Juli 2016

  Juli 2016 ‘De directie stelt zich niet aansprakelijk’ Door Saskia Bangma  Voor de avond stappen begint breng je je jas in veiligheid vanwege de beslissingen die je in aangeschoten toestand wellicht gaat nemen. Je wilt tenslotte met een schone en onbeschadigde jas naar huis.  We kennen ze allemaal wel, de bordjes bij horecagelegenheden en garderobes met de tekst: ‘De directie stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies van eigendommen of schade, afgeven is op eigen risico.’. Wat de ondernemers willen bereiken met zo’n bordje is helder: geen eventuele schade van klanten vergoeden. Maar is het ophangen van een dergelijk bordje voldoende om onder het betalen van een schadevergoeding uit te…

 • Juni 2016

  Juni 2016 Spreekrecht voor slachtoffers  Door Jordy Karperien In Nederland kennen we een dadergericht strafrecht. Het is een slachtoffer van een misdrijf verboden het recht in eigen hand te nemen. Om die reden heeft de overheid op zich genomen om aan een misdrijf een sanctie te koppelen. Hierdoor is de kans kleiner dat een slachtoffer zelf dingen onderneemt ter gerechtigheid. Sinds kort bestaat er onbeperkt spreekrecht voor slachtoffers. Past dit binnen het Nederlandse strafrechtelijke klimaat? In een strafzaak gaat het toch immers om de verdachte en niet om het slachtoffer? Het strafrecht is bedoeld voor waarheidsvinding en berechting. Het onbeperkt spreekrecht voor slachtoffers ziet op het herstel van de verhoudingen…

 • Mei 2016

  Mei 2016 Murray versus The Netherlands: perspectief voor levenslang gestraften Door Marit Smid James Clifton Murray werd in 1980 tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Murray werd schuldig bevonden aan de moord op het nichtje van zijn ex-vriendin. Op deze manier wilde Murray wraak nemen op zijn ex-vriendin, die hun relatie beëindigd had. In een psychiatrisch rapport werd hij als verminderd toerekeningsvatbaar omschreven. Het Gemeenschappelijk Hof vond een tbs-behandeling op zijn plaats maar die was op de Antillen niet mogelijk en Murray naar Nederland overbrengen vond het Hof vanwege Murray’s ‘beperkte intelligentie en…

 • April 2016

  April 2016 Portretrecht vs online foto’s  Door Kim de Wildt Na een avondje stappen met je vrienden, waarin je iets te diep in het glaasje hebt gekeken, word je de volgende ochtend wakker met een ontzettende kater. Die kater wordt alleen maar groter wanneer je ontdekt dat de niet zo charmante gemaakte foto’s (of video’s) inmiddels geplaatst zijn op het internet. Kan je hiertegen iets ondernemen? Sta je op een foto afgebeeld, dan kan je je in sommige gevallen beroepen op het portretrecht. Krachtens artikel 19 van de Auteurswet (hierna: Aw) vereist een succesvol beroep op het portretrecht dat het moet gaan om een afbeelding van een persoon, waarin het…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.