Column Rob Zijlstra: Eis tegen niemand

  • -

Column Rob Zijlstra: Eis tegen niemand

Column Rob Zijlstra
Eis tegen niemand

Juridisch bezien zou de prostitutie van vandaag de dag ook wel verkrachting kunnen heten.

Een nu 34-jarige man uit Tsjechië stond afgelopen donderdag terecht voor de rechtbank van Groningen wegens mensenhandel. Dat wil zeggen: hij stond op papier.

De aanpak van mensenhandel – met als doel die te bestrijden – heet een speerpunt te zijn. Dat betekent dat deze vorm van zware misdaad extra aandacht krijgt en als het even kan met grote voortvarendheid wordt aangepakt. Ook in Noord-Nederland.

Op 26 januari 2006 deed een jonge vrouw uit Tsjechië aangifte bij de politie in Groningen. Wat ze deed – de hoer spelen achter de ramen in de Groningen (en soms ook in benauwde kamertjes in Leeuwarden) – deed ze omdat ze daartoe werd gedwongen door een man die haar met een grote grijze Citroën naar Nederland had gebracht. Ze moest 450 euro per week voor haar peeskamertje betalen, het geld dat ze verdiende –soms wel 2.000 euro in de week – moest ze afdragen. Ze werkte vijftien, zestien uur per dag, ook wanneer ze ziek was of ongesteld. Ze werd gecontroleerd en regelmatig in elkaar  geslagen. Dat hoorde er gewoon bij.

De man die al dit naars op zijn geweten zou hebben, had haar gekocht van zigeuners in Tsjechië. Zij had zich op 18-jarige leeftijd bij hen aangesloten omdat ze te oud was geworden voor het kindertehuis waar ze haar rotjeugd had versleten. De zigeuners beloofden haar van alles, maar ze belandde in seksclubs. Toen was die man gekomen. Hij had duizend euro voor haar betaald. Daarmee was hij haar vriend geworden. Drie jaar had ze voor hem gewerkt in een bordeel. Op een dag zei haar ’vriend’ dat ze naar Nederland zouden gaan, naar Groningen waar ze bergen met geld zouden verdienen aan Groninger mannen. Op de dag van aankomst in Groningen moest ze direct aan de slag. Op de  eerste werkdag verdiende ze 800 euro, maar ze bleef met lege handen zitten. Ze moest alles afdragen.

Een ernstig verhaal, dat politiemensen die zich bezighouden met de  bestrijding van mensenhandel niet heel vreemd voorkomt. Zij kennen dit soort verhalen,  soms nog veel erger. Juridisch bezien zou prostitutie van vandaag de dag ook verkrachting kunnen heten. Legale verkrachting, want de burgemeester – de overheid – heeft er een vergunning voor verstrekt. Wie legaal een vrouw wil verkrachten, een vrouw seksueel binnen wil dringen, is vijftig tot zestig euro kwijt. Wie zoiets spotgoedkoop wil, kan zieke vrouwen verkrachten op de gemeentelijke tippelzone (Groningen, Bornholmstraat). Ook dat is daar door de overheid goed geregeld.
Dit terzijde.

Het verhaal van de jonge vrouw leidt in 2006 tot een onderzoek dat de codenaam ‘Vleugel’ krijgt. Vleugellam was misschien een betere benaming geweest. A ls gevolg van andere  onderzoeken in dezelfde sfeer wordt Vleugel in de loop van 2006 stilgelegd om in 2009 weer te worden opgepakt. En dan is het snel raak. De verdachte in dit verhaal heet Richard D., in 1979 geboren in Chomutov. De politie weet hem rap op te sporen: op 21 juni 2010 wordt hij op verzoek van de Nederlandse autoriteiten in Tsjechië aangehouden. Hij ontkent. Jawel, hij heeft in 2005 en ook in 2006 wel eens meisjes naar Nederland, naar Groningen gebracht, maar verder is zijn naam haas. Hij is geen mensenhandelaar, hij handelt in autobanden, dat is heel iets anders.

Hij zit een paar dagen vast voor verhoor en mag dan gaan. Op 25 januari 2012 is er de rechtszaak in Groningen. Richard D. komt niet opdagen. Hij is in Tsjechië waar hij altijd is. Naar Groningen kwam hij alleen om geld op te halen. De advocaat wil nieuwe getuigen horen wat tot vertraging leidt. Groninger politieagenten reizen af naar Tsjechië, horen
de getuigen en zetten alles op papier. Er wordt een nieuwe rechtszaak gepland op 27 juni 2013. Die gaat niet door omdat niemand weet waar de verdachte dan is. En hij moet wel weten dat er een rechtszaak tegen hem is, dat vereist de wet. Afgelopen donderdag ging de rechtszaak wel door. De vrouw die Richard D. als een slavin zou hebben uitgebuit zit met een tolk in de rechtszaal. Richard D. is er weer niet. Op de dagvaarding staat dat hij ‘zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nederland’ is.

De rechters zeggen ambtshalve te weten dat Richard D. in Tsjechië bij zijn moeder woont ‘op een bekend adres’. De officier van justitie reageert daar niet op, maar zegt dat het inderdaad allemaal veel te lang heeft geduurd, ze zegt dat de redelijke termijn is overschreden. Niet goed, dat moet een kleine consequentie hebben.

Ze zal daarom geen achttien maanden gevangenisstraf eisen, maar een jaar. Verdachte heeft recht op korting. Daarnaast moet verdachte, vindt de officier van justitie, nog wel 15.000 euro aan de vrouw betalen die hij heeft uitgebuit. De slavin zelf heeft een claim van 100.000 euro ingediend. De advocaat vindt dat het Openbaar Ministerie het recht op vervolging heeft verspeeld. Wanneer in januari 2006 aangifte wordt gedaan en de  verdachte vervolgens ruim vier jaar later, in juni 2010, wordt aangehouden kun je weer vier jaar later, juli 2014, niet nog eens een vrijheidsstraf van een jaar eisen tegen iemand die niet eens in Nederland woont. Dus…De rechters hebben twee weken nodig om uitspraak te doen.
Rob Zijlstra
.
naschrift voor het idee Deze veel te late strafzaak zonder verdachte duurde bijna drie uur. De zitting werd beroepsmatig bijgewoond door vijftien mensen, in de vorm van personen. Er was een officier van justitie [1], drie strafrechters [4], een griffier [5], een bode  (gerechtsdeurwaarder) [6], een advocaat (jan boone, toegevoegd) [7], een tolk (voor het slachtoffer) [8], een parketwachter (politie) [9], drie rechercheurs (politie) [12] en drie verslaggevers [15]. De drie verslaggevers zaten er op eigen kosten – zij het dat een [1] van hen werkt voor een door de overheid gesubsidieerde (regionale) omroep. De overige twaalf beroepsmatig aanwezigen zijn (of worden) betaald door de overheid.

UPDATE – 24 juli 2014 – uitspraak Richard D. is veroordeeld tot 18 maanden celstraf. Aan twee van zijn slachtoffers moet  hij opgeteld 30.985 euro betalen.


  • -

Column Rob Zijlstra: Aljona. Wat heeft Aljona gedaan?

Column Rob Zijlstra

Aljona. Wat heeft Aljona gedaan?

Wanneer de strafzaak het vijfde uur ingaat, kijk ik eens om mij heen. Ik tel, inclusief mijzelf, zeventien aanwezigen in zittingszaal 14. Stel vast: vijftien aanwezigen zijn hier beroepsmatig. De zestiende is student. Wij allen luisteren naar nummer zeventien: de verdachte.

De verdachte is een kleine vrouw, ze draagt bijpassende laarsjes. Ze heet Aljona, ze is 33 jaar. Tijdens de zitting wordt duidelijk dat ze een rotleven had toen ze nog jong was. Op haar zestiende piepte ze er tussenuit en kwam in Nederland terecht. In Groningen.

In die tijd, vertelt ze, werkten acht van de tien vrou­wen gedwongen in de prostitutie. Misschien kan ze dat weten, want ze zat toen zelf achter de ramen. In deze tijd, vervolgt ze, werkt nog maar een op de tien vrouwen onder dwang. Misschien zegt ze dat omdat het haar beter past. Omdat ze wordt verdacht van mensenhandel: ze zou zich schuldig hebben gemaakt aan het uitbuiten van jonge vrouwen uit haar geboorteland Bulgarije.

Aljona zegt dat ze heel direct is. Ze zegt, in vloeiend Ne­derlands, wat ze denkt. Dat komt omdat ze al veel ellende in haar leven heeft meegemaakt. Dan word je vanzelf zo.

In november 2011 werd ze door de politie aangehou­den. Ze zou, zo leerde het eerste politieonderzoek onder de codenaam ‘hoofdluis’, wel veertig jonge prostitu­tie-vrouwen hebben uitgebuit. Gaandeweg werden dat er steeds minder. Tweeëntwintig. Veertien. Uiteindelijk vier. Ze had het ook niet leuk gevonden dat een onderzoek naar haar ‘hoofdluis’ werd genoemd.

Het dossier ‘hoofdluis’ telt desondanks veertien ord­ners. Dat is veel. Er zijn 38 getuigen gehoord, ook veel. Op de publieke tribune zitten, behalve de student, de recher­cheurs die dat allemaal hebben gedaan. Vijf.

Nadat ze was aangehouden, zat ze 171 dagen vast en opgesloten. Toen werd de voorlopige hechtenis onder voorwaarden geschorst. Ze moest haar paspoort inleve­ren, ze mocht niet in Groningen (stad) komen en – vrij ongewoon – ze moest 10.000,- borg betalen.

Twee jaar na de aanhouding wordt haar strafzaak dan eindelijk behandeld. De officier van justitie vindt het niet nodig uit te leggen waarom zoiets zo lang moet du­ren. Misschien vinden ze zoiets bij het Openbaar Ministe­rie inmiddels wel heel gewoon.

Wat heeft Aljona gedaan? Ze heeft gefaciliteerd. En dat is strafbaar.

Ze ving de Bulgaarse meisjes, dan wel jonge vrouwen, op die misschien ook wel een rotleven thuis hadden gehad. Met die dames – uiteindelijk met vier – ging ze eerst naar het stadhuis. Daar werd de vrouw ingeschre­ven in de gemeentelijke basisadministratie. Dan krijg je een sofinummer. Daarna gingen ze naar de Kamer van Koophandel. Daar werd het vereiste ondernemersplan en een exploitatieplan ingediend. Dat leverde met sofinum­mer een KvK-nummer op. Een GBA-inschrij­ving, een sofinummer en een KvK-nummer is bij de Immigratie- en Naturali­satiedienst (IND) goed voor een sticker in het paspoort: met zo’n sticker mag je als zelfstandig ondernemer legaal prostituee zijn.

Aan gemeentelijke leges kost een bureaucratische pros­titutie-exercitie ongeveer 100 euro. Maar Aljona, zo wil het strafdossier, kreeg soms wel 800 euro. Omdat ze dat eiste. In ieder geval, vindt de aanklager, veel te veel en dus is er sprake van uitbuiting.

Ook zou Aljona woonadressen regelen die in het echt slechts postadressen waren. Vaargeul, Irislaan, Slacht­huisstraat. De jonge Bulgaarse prostituees woonden in werkelijkheid in hun peeskamers, ook dat is verboden.

Aljona zegt dat het allemaal niet waar is. Ze hielp wel eens, zij wist immers als geen ander hoe het is in een land te komen, de taal niet te spreken, maar wel met al die Groninger mannen in de blote kont in bed. Ze had er wel eens over nagedacht een adviesbureau te beginnen. In Amsterdam bestaan die ook. Die meisjes, jonge vrouwen komen hier vrijwillig, ze weten heus wat hen hier te doen staat. Zo naïef zijn ze in Bulgarije ook niet meer. Boven­dien, beter zij, zij Aljona, dan die pimps, die mannen, die pooiers.

En wat is er mis om iemand met adviezen te begeleiden langs het stadhuis, de Kamer van Koophandel en de IND? Die faciliteren toch ook? De officier van justitie: ze kreeg er veel te veel geld voor.

Aljona is strafbaar vanwege artikel 273f, Wetboek van strafrecht. De officier van justitie zegt dat de vrouwen, die vier arme vrouwen, zonder haar bemoeienis hier niet zouden werken. Ze waren van haar afhankelijk, ze hadden geen idee van de formaliteiten. Verdachte Aljona maakte daar tussen juli 2009 en maart 2010 misbruik van. Daar­om werd ze in november 2011 aangehouden. En moest zij zich op donderdag 21 november 2013 verantwoorden voor de rechtbank.

Voor rechters die vroegen: ‘Spreekt, verstaat u Neder­lands? Aljona, met zelfs een licht Groningse tongval: ‘Ja, inmiddels wel ja.’

Misschien belazert ze de kluit en is Aljona de gehaaide woekeraarster. Een geharde hoerenmadam, die maar een ding wil: nog meer geld.

Maar dan komt, ruim vijf uur na aanvang van de straf­zaak, de officier van justitie met de strafeis. Ze heeft ruim drie kwartier nodig om die te formuleren. Ze eist dan 261 dagen gevangenisstraf waarvan 90 dagen voorwaar­delijk. Daarmee zijn de 171 dagen die Aljona al heeft gezeten, afgedekt.

En dat was het dan. De vijf rechercheurs hadden er iets meer van verwacht. Dat zeiden ze niet. Je kon het gewoon aan ze zien.


Archief

Zoeken

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.