• Afschaffing vrijheid van onderwijs door segregatie?

    Door Gerda Huizing Art. 23 van de Grondwet garandeert vrijheid van onderwijs. Een belangrijk onderdeel van dit grondrecht is de vrijheid van richting voor bijzondere scholen. In dit artikel zal ik eerst uitleggen wat onder de vrijheid van richting moet worden verstaan. De laatste jaren lijkt art. 23 GW echter een belemmering te vormen voor een goede integratie van allochtone…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.