• Een strafrechtfilosofisch perspectief

  Maaike Baan Een strafrechtfilosofisch perspectief Het wetsvoorstel TBO Pieter steelt een paar dure schoenen uit de Bijenkorf. Voordat hij ‘veilig’ de winkel uit is, wordt hij in zijn kraag gegrepen door de beveiliging: op heterdaad betrapt. De politie wordt erbij gehaald en daar blijft het niet bij; enige tijd later moet Pieter voorkomen voor de politierechter. Tijdens de zitting vraagt de rechter naar eerder gepleegde kleine delicten en de persoonlijke omstandigheden. Een klein half uur later loopt Pieter ietwat verbouwereerd de zittingszaal uit. Hij moet van de rechter naar school. Bovenstaande casus is een fictieve, maar wanneer het wetsvoorstel Terbeschikkingstelling aan het Onderwijs (hierna: TBO) tot wet wordt gemaakt, zou…

 • Wetsvoorstel: Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast

  De afgelopen decennia is er veel te doen geweest over de veiligheid op straat. Voor de beleving van veiligheid door burgers is de overlast in de publieke ruimte sterk bepalend. Lokale autoriteiten krijgen signalen dat er verschillende vormen van structurele overlast zijn in de wijken en stadscentra. Doorgaans zijn de veroorzakers van overlast jeugd- of supportersgroepen, die duidelijk aanwijsbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn de bij naam en toenaam bekende kern van overlastveroorzakers in de Utrechtse wijk Kanalenwijk-Noord en de aanstichters van de ongeregeldheden in juli 2008 rondom de afscheidswedstrijd van ex-voetballer Jaap Stam. In bovengenoemde voorbeelden werd over auto’s gelopen, café-interieurs werden vernield en er ontstonden vechtpartijen.

 • Over belastingplannen en het kabinet Balkenende

  Door prof. Dr. T. Blokland Naar een stabiele of hogere belastingenopbrengst. Medio 2002 zijn er reeds diverse voornemens op belastinggebied uitgesproken voor en onder een aanstaand kabinet Balkenende. Dat er nog niets is ten tijde van het schrijven van dit stukje, maar vermoedelijk wel als u het leest. Klik hier om het gehele artikel te openen.

 • De Flora- en faunawet: een kritische noot

  Door Freerk Volders Binnen niet al te lange tijd zal waarschijnlijk de Flora- en faunawet ingevoerd worden. Deze wet zal in de plaats treden van de Vogelwet 1936, de Jachtwet, de Nuttige Dierenwet 1914 en de Wet bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten. Een van de redenen voor de vervanging van deze wetten is, dat de wetgever van mening is dat, door de – nu verspreide – regels inzake de bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten in een wet onder te brengen, een betere afstemming tussen die regels bewerkstelligd kan worden. Een van de uitgangspunten van dit wetsvoorstel is de intrinsieke waarde van het dier. Wat betreft de…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.