Jaargang 39 - Nummer 2,  2004 - 2005

Valt aandelenlease onder het toestemmingsvereiste van art.1:88 BW?

Door Halbert Huitema

In een periode dat het erg goed ging met de economie, werden mensen door banken verleid om een aandelenlease-overeenkomst aan te gaan. Met geleend geld konden mensen aandelen kopen die de bank voor ze vasthield. Het was de bedoeling dat de aandelen over een tijdsperiode in waarde zouden stijgen, waardoor deelnemers in de aandelenlease-overeenkomsten zo hun lening bij de bank konden afbetalen. Het overgebleven bedrag konden de deelnemers dan in hun eigen zak steken. Maar na een periode van economische groei en welvaart kwam er echter een kleine recessie, aandelen kelderden in waarde en de door iedereen verwachte winst bleef uit. De deelnemers realiseerden zich nu pas waar ze werkelijk aan begonnen waren. Ze hadden een lening afgesloten en in plaats van dat ze deze konden afbetalen met hun (in waarde gestegen) aandelen, moesten ze nu de lening uit eigen zak afbetalen. Deelnemers van aandelenlease-overeenkomsten waren teleurgesteld en voelden zich bedrogen. Deelnemers wilden nu van hun aandelenlease-overeenkomsten af. Velen spanden daarom op verschillende gronden processen aan tegen de banken die hen de aandelenlease-overeenkomsten hadden aangeboden.
Het is voor sommige deelnemers misschien mogelijk om van art. 1: 88 BW gebruik te maken om onder de door hen gesloten aandelenlease-overeenkomsten uit te komen. Volgens art. 1: 88 BW moet een echtgenoot namelijk voor het aangaan van bepaalde rechtshandelingen eerst toestemming vragen aan de andere echtgenoot. Dit is het zogenaamde toestemmingsvereiste. Vraagt een echtgenoot voor deze rechtshandelingen geen toestemming dan kan de andere echtgenoot deze rechtshandelingen vernietigen (art. 1: 8 BW). Huurkoop is een van de rechtshandelingen waarvoor eerst toestemming aan
de partner moet worden gevraagd (Art. 1: 88 lid 1 BW). De vraag is of aandelenlease als huurkoop kan worden aangemerkt en zo onder de bescherming van art. 1: 88 BW kan vallen. Als dit het geval is dan kunnen veel echtgenoten van hun nadelige aandelenlease-overeenkomst af komen, doordat hun partner deze overeenkomst vernietigt. In de rechtspraak en literatuur is echter veel onenigheid of dit inderdaad zomaar kan.
In dit artikel zullen wij eerst de vraag proberen te beantwoorden of aandelenlease als huurkoop kan worden aangemerkt. Ik zal hier voor eerst aandelenlease kort beschrijven en vervolgens nagaan of aandelenlease onder de art. 7A: 1576 en 7A: 1576h BW valt. Vervolgens zal ik de vraag proberen te beantwoorden of aandelenlease, wanneer aangemerkt als huurkoop, onder het art. 1:88 BW kan vallen. Hier voor zal gekeken worden naar de systematiek en de wetsgeschiedenis van het artikel.


Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.